Voeg- en metselwerk herstel, vesting Naarden

Projectleider aan het woord:

“Zoveel mogelijk historisch materiaal behouden is de uitdaging”

De vestingmuur van Naarden-Vesting kent op een aantal locaties een grote achterstand in het onderhoud. Om de algemene onderhoudsstaat van de honderden jaren oude muur te verbeteren, is Monumentenbezit een samenwerking aangegaan met restauratie aannemer Nico de Bont. Het doel van deze samenwerking is om aan de hand van een onderhoudsplan de komende jaren gefaseerd te werken aan het onderhoud en het herstel van het voeg- en metselwerk van de vestingmuur.

De vestingmuren zijn aan het eind van de zeventiende eeuw opgetrokken in baksteen en in de negentiende eeuw veelal hersteld, verbeterd en aangepast. Hierdoor bestaan de muren uit drie tijdlagen. Het achterste gedeelte van de muren bestaat nog uit het oorspronkelijke metselwerk en de voorste lagen zijn negentiende-eeuwse stenen met her en der twintigste-eeuwse herstellingen. 

De visie vanuit Monumentenbezit op de herstelwerkzaamheden is om zoveel mogelijk oud metselwerk te behouden. Afkomende stenen zullen dan ook zoveel mogelijk hergebruikt worden. Enkel daar waar hoogstnoodzakelijk zal nieuw metselwerk ingeboet worden. De nieuwe stenen zijn speciaal voor Naarden-Vesting gebakken op basis van de uiterlijke kenmerken en kwaliteiten van de oude stenen. 

De eerste proefvlakken bij bastion Oud-Molen zijn opgeleverd. Momenteel wordt er een conventioneel explosieve onderzoek uitgevoerd. Naar uitkomst van dit onderzoek zullen de werkzaamheden in 2019 weer hervat worden.

Klik hier voor meer informatie over de vesting Naarden.

Jeroen van der Werf

Projectleider