PROFESSIONEEL VANGNET VOOR MONUMENTEN

Borgen bij Monumentenbezit! Wij borgen monumenten voor de eeuwigheid. Samen met lokale betrokkenen werken we per locatie aan de ontwikkeling, openstelling en waar mogelijk de verduurzaming van een monument en het bijbehorende terrein. Wij geven het monument weer een podium passend bij de historie en de plek.

Ruïne van Nuwendoorn

In juli 2023 is de Ruïne van Nuwendoorn weer geopend voor het publiek. Een moeilijk te exploiteren monument, volgens Provincie Noord-Holland. We gingen de uitdaging aan en kwamen tot een mooi resultaat.

Bekijk de video over de borging van dit monument.

Monument inclusief

Verschillende erfgoedorganisaties specialiseren zich in een specifiek type monument, zoals woonhuizen of industrieel erfgoed. Bij Monumentenbezit is dat niet het geval, wij zijn ‘monument-inclusief’. Op het moment hebben we 32 rijksmonumenten – in totaal zo’n 100 gebouwen -, waaronder kerken, torens, gedenknaalden, ruïnes, buitenplaatsen en de vestingwerken.

Alle typen monumenten zijn welkom – ongeacht technische staat, economische rendabiliteit en geografische ligging. Monumentenbezit gaat graag aan de slag met moeilijk te exploiteren monumenten. 

MONUMENTEN BORGEN

Van het afstoten van een monument tot een toekomst met zekerheid: hoe gaat Monumentenbezit te werk? Hieronder zie je globaal het proces van het borgen van monumenten bij Monumentenbezit. We komen graag in contact om kennis te maken en meer te vertellen onze werkwijze!

Projecten

Lees meer over de projecten met betrekking tot het beheer, behoud, restauratie, herbestemming van onze monumenten.