PROJECTEN

Ons gepassioneerde team werkt dagelijks aan de instandhouding van onze monumenten door het plannen en coördineren van onderhouds- of restauratiewerkzaamheden. Ook projecten rondom herbestemming en verduurzaming spelen een grote rol.

Het beheer van de monumenten is altijd gericht op de lange termijn. Per monument stellen wij een onderhoudsvisie op en koppelen daar een onderhoudsstrategie aan. Op basis daarvan inspecteren wij de monumenten en voeren het onderhoud uit. We hebben een structurele samenwerking met diverse (uitvoerings)partners waardoor gezamenlijk kennis van elke locatie is opgebouwd. 

  • UITGELICHT PROJECT

    Monumentenbezit gaat aan de slag met het strategisch beheer en coördinatie het meerjaren onderhoud voor de Gevangenpoort en Museum Huis Doorn.