Kleuronderzoek Naarden

13 juni, 2018

In Naarden-Vesting is door Monumentenbezit in samenwerking met Josefien & Co, in mei 2018 een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de oorspronkelijke kleur van de buitendeuren en luiken. De uitkomst van het archiefonderzoek en het stratigrafisch kleuronderzoek was verrassend te noemen. 

De Vesting Naarden bestaat uit een 17de-eeuws en een 19de-eeuws deel. Dit komt doordat Naarden na de belegering en verwoestingen van de Spanjaarden in 1572 als een vesting werd herbouwd. Nog eens honderd jaar later, vanaf 1672, werd de vesting in zijn huidige vorm aangelegd en werden er kazematten op de bastions gebouwd. Tweehonderd jaar later was de vesting dermate verouderd, dat er een grootschalige verbetering werd uitgevoerd. Ruim 21 nieuwe militaire gebouwen werden gebouwd.  

Uit het archiefonderzoek blijkt dat de vesting voor het buiten houtwerk drie verschillende afwerkingskleuren heeft gekend. De vroegst gebruikte kleur was Engels rood. Deze rode kleur werd aan het begin van de 19de eeuw toegepast. Het meest waarschijnlijke is dat ook aan het eind van de 17de eeuw de deuren en luiken in deze kleur werden afgewerkt. Omstreeks 1860 tot en met 1875 werd het buitenhoutwerk donkergrijs. Tijdens de verbetering van de vesting werd een nieuwe kleur geïntroduceerd, namelijk donker chromaat groen in combinatie met Bremergroen. Dit mengsel resulteerde in een donkere, blauwgroene verf.  

Werkzaamheden

Kleuronderzoek

Partners

Josefien & Co

Periode

2018

Media

Video onderhoud vesting Naarden

Terug naar het groen uit de late 19de eeuw
Het stratigrafisch kleuronderzoek is uitgevoerd op een deur van een 17de-eeuwse kazemat en op een deur daterend van na de verbetering in 1877. Dit onderzoek kwam overeen met het archiefonderzoek. Op de oudste deur, gesitueerd in de kazemat, werd een donkergrijze afwerkingslaag gevonden waaroverheen een donker blauwgroene verf is aangebracht. Op de deur uit 1877 werd eenzelfde blauwgroene kleur aangetroffen.  

Momenteel zijn de bastions Nieuw-Molen, Turfpoort en Promers geschilderd in de ‘nieuwe’ kleur. Gefaseerd passen we de nieuwe kleur toe op de buitendeuren en luiken in de gehele vesting. 

Wil je meer weten over de vestingwerken van Naarden? Bekijk dan de monumentenpagina. 

Lees ook over onze andere projecten