Over monumentenbezit

Ons gebouwde cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse geschiedenis en identiteit. Wij hebben de kerntaak om die monumenten op een verantwoorde manier te behouden voor de toekomst en te delen met een breed publiek. Monumentenbezit heeft momenteel 32 rijksmonumenten -100 gebouwen-, waaronder kerken, torens, gedenknaalden, ruïnes, buitenplaatsen en de vestingwerken.

 • Maar liefst vijf van de objecten komen terug in de Top 100 monumenten van Nederland.
 • De vestingwerken van Naarden zijn aangemerkt als Unesco Werelderfgoed.
 • Alle typen monumenten vinden bij Monumentenbezit een plek.

Landelijke beheerorganisatie

In 2016 stootte het rijk 29 monumenten af die via de Nationale Monumentenorganisatie werden ondergebracht in een nieuw opgerichte stichting: Monumentenbezit. De stichting treedt op als landelijke beheerorganisatie voor cultuurhistorische waardevolle gebouwen. Wij hebben de status van culturele ANBI. Sinds 2022 is Monumentenbezit door het Rijk aangewezen als Professionele Organisatie Monumentenbehoud (POM). Ook hanteren wij de Code Diversiteit en Inclusie, De Fair Practice Code en gedragscode Code Cultural Governance, waarbij gekozen is voor het raad-van-toezicht-model.

Lees hieronder meer over onze werkwijze.

lahdohwqiodh

Onze werkwijze

Ons gepassioneerde team werkt dagelijks aan de instandhouding van onze monumenten door het plannen en coördineren van onderhoud of restauratie. Ook herbestemmings- en verduurzamingsprojecten spelen een grote rol. Daarnaast streven wij ernaar om de beschermde bouwwerken zowel offline als online open te stellen voor publiek, om zoveel mogelijk mensen de unieke decors en de historische verhalen te laten beleven. De monumenten worden waar mogelijk bestemd met een functie met nut voor de maatschappij.

Het team

 • Team: Mark van den Bos

  Mark van den Bos

  Directeur - bestuurder

  Door zijn bouwkundige en architectuurhistorische achtergrond is Mark altijd geïnspireerd door de historie van monumentale bouwwerken en de vertaling daarvan naar het nu. Vanaf het moment dat hij in 2016 de monumenten onder zijn hoede kreeg, ziet hij het als zijn missie om de gebouwen door de uitdagingen van deze tijd heen te loodsen en klaar te maken voor een duurzame, maatschappelijk betekenisvolle toekomst.

 • Team: Anne Vree

  Anne Vree

  Strategie en Beleid

  Al zolang zij zich kan herinneren heeft Anne een grote passie voor kunst en cultuur. Zij heeft dan ook met veel plezier de studie kunstgeschiedenis gevolgd. Naast kunstgeschiedenis heeft Anne rechtsgeleerdheid gestudeerd. Beide studies komen goed van pas bij haar werk als medewerker Strategie en Beleid.

 • Team: Jeroen van der Werf

  Jeroen van der Werf

  Bouwkundig projectleider en bouwhistoricus

  Jeroen maakte in 2016 van zijn hobby zijn beroep, toen hij de unieke kans kreeg om voor het onderhoud van de vestingwerken van Naarden te kunnen zorgen. Voor die tijd bestudeerde hij al zo'n 15 jaar vestingwerken en had daar in eigen beheer een boek over uitgebracht. Het past hem daarnaast als bouwkundig projectleider en bouwhistoricus ook bijzonder goed om ook de andere monumenten van de stichting te onderzoeken.

 • Team: Robin Koot

  Robin Koot

  Bouwkundig projectleider

  Tijdens zijn studie bouwkunde ontstond de liefde voor gebouwd erfgoed. Met een studie architectuurgeschiedenis werd zijn praktische kunde aangevuld met de nodige theoretische kennis. Inmiddels werkt Robin al geruime tijd in het werkveld. Bij Monumentenbezit richt hij zich vooral op de grote onderhoudsprojecten en restauraties van de objecten.

 • Team: Ger Copier

  Ger Copier

  Bouwkundig projectleider

  Een liefde voor materiaal en ambacht zijn de leidraad in zijn kijk op zijn werk in de functie als projectleider. Als het gaat om opstellen van een begroting of het uitvoeren van regulier onderhoud; vakmanschap en detaillering zijn hiervoor de basis. Met zijn ervaring als timmerman, opleiding bouwkunde en een inmiddels ruime ervaring binnen het restauratie-vak zet hij zich in voor het beheer en behoud van ons erfgoed.

 • Team: Roos Staats

  Roos Staats

  Publiek en Educatie

  Roos is kunsthistorica en heeft een achtergrond als museumconservator. Gedurende haar carrière ontdekte ze dat haar passie vooral ligt bij het overbrengen van kunst en verhalen op een breed publiek. Tentoonstellingen, video’s, publicaties of online uitingen: Roos zorgt ervoor dat de verhalen van onze monumenten voor iedereen begrijpelijk én leuk zijn!

 • Team: Josje Stoel

  Josje Stoel

  Projectleider publiek

  Josje heeft ruim zeventien jaar ervaring als projectleider, fondsenwerver en programmamaker in de culturele- en erfgoedsector. Zij is, naast haar functie bij Monumentenbezit, ook directeur-bestuurder van de Grote Kerk in Veere.

 • Team: Merle Lammers

  Merle Lammers

  Historisch onderzoeker

  Militair historicus Merle richtte zich tijdens haar studie voornamelijk op persoonlijke verhalen. Historisch onderzoek uitvoeren en haar vondsten delen met een breed publiek is haar grote passie. Zij zet zich in om de geschiedenis van de monumenten van Monumentenbezit uit te zoeken en onder de aandacht te brengen.

 • Team: Emma Heinhuis

  Emma Heinhuis

  Marketing en Communicatie

  Direct na haar opleiding Cultureel Erfgoed is Emma aan de slag gegaan binnen functies voor marketing en communicatie in de culturele sector. Haar liefde voor gebouwen met verhalen combineert ze in deze functie met haar specialisme. Je kunt met haar contact opnemen over vragen rondom pers, social media en communicatie.

Kerngegevens

Monumentenbezit staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als monumentenorganisatie hebben wij de POM-status en zijn we daarnaast lid van de internationale netwerkvereniging INTO.

Lees meer over:

RSIN 854148899
Statuten Monumentenbezit
Beleidsplan 2022-2024
Audit 2022
Formulier ANBI 2022
Formulier ANBI 2021
Formulier ANBI 2020

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Monumentenbezit zijn inhoudelijke experts op het gebied van cultuur- en architectuurhistorie, financieel, beleidsmatig en juridisch.

Dr. ir. C.S.T.J. (Carlo) Huijts
Voorzitter

Prof. dr. R.N.G. (René) van der Paardt
Vicevoorzitter

Prof. dr. M.C. (Marieke) Kuiper

Ir. A. (Anton) Valk CBE