Brugwachterswoning Naarden

7 mei, 2018

In opdracht van Monumentenbezit is de brugwachterswoning in Naarden in de periode tussen juni 2016 en januari 2018 gerestaureerd. De restauratie was noodzakelijk omdat de woning ongeschikt was voor de reguliere verhuur. Naast de slechte staat waren andere de aanleidingen voor de grondige restauratie het aanwezige asbest, een verbetering van comfort en de duurzaamheid. Het rommelige terrein rondom de woning illustreerde het jarenlange verval.  

De voorbereiding van de restauratie startte in juni 2016 en liep door tot en met juni 2017. Tijdens deze voorbereiding is door Monumentenbezit en History by Design een verkennend en kleurhistorisch onderzoek gedaan. In juli 2017 vond de aanbesteding plaats, waarbij het werk werd gegund aan Bouwbedrijf van den Hengel. Vlak na de aanbesteding begonnen de sloopwerkzaamheden. Vanaf september kon worden aangevangen met het maken van een opname van het houtrot en met de uitvoeringswerkzaamheden. Deze bestonden voor het casco in hoofdlijnen uit het funderingsherstel, het vernieuwen van het dak, het houtrotherstel en het schilderwerk. In het interieur werden de sanitaire voorzieningen en de keuken aangepakt en zijn de historische interieurdelen hersteld.

Werkzaamheden

Restauratie en renovatie

Partners

History by design
Bouwbedrijf van den Hengel

Periode

2016-2018

Media

Bekijk de korte video over de vestingwerken in Naarden

In het interieur werden de sanitaire voorzieningen en de keuken aangepakt en zijn de historische interieurdelen hersteld. De oplevering heeft op 17 januari 2018 plaats gevonden. Echter hebben de uitvoeringswerkzaamheden doorgelopen tot en met eind april 2018. Vanwege uitloop van het funderingsherstel en de weersomstandigheden zijn de schilderwerkzaamheden vooruitgeschoven naar het voorjaar waardoor de bouwkundige werkzaamheden eerder werden opgeleverd.

De laatste brugwachterswoning
De brugwachterswoning dateert uit 1898 en is gebouwd onder toezicht van de Kapitein Eerstaanwezend-Ingenieur, H.W. Braakman en onder toezicht van de opzichter van fortificaties, B. Schimmelpenning. De aannemer was de uit Vught komende H.L. Verhaar. Hij bouwde de op 2.500 gulden begrote woning voor 2.485 gulden. Hiermee was het de duurste 19de-eeuwse brugwachterswoning van Naarden. Naast dat de woning de duurst gebouwde woning was, is het tevens de enig resterende 19de-eeuwse brugwachterswoning. Er stonden in Naarden namelijk nog drie andere 19de-eeuwse brugwachterswoningen die allemaal zijn gesloopt. De brugwachterswoning aan de Burgemeester M.P. van Wettumweg is niet gesloopt, maar dateert uit het tweede kwart van de twintigste eeuw, waardoor de woning niet behoort tot de militaire gebouwen van de vesting. 

Wil je meer weten over de vestingwerken van Naarden? Bekijk dan de monumentenpagina. 

Lees ook over onze andere projecten