Restauratie Dikke Toren

13 maart, 2019

In de januaristorm van 2018 kwam de Sint Lievensmonstertoren (in de volksmond de ‘Dikke Toren’ genoemd) regionaal in het nieuws toen één van de pinakels van de toren naar beneden kwam. Direct na de storm werden de overige pinakels gecontroleerd. Een klein aantal daarvan werden gedemonteerd, omdat er twijfel was over de constructieve veiligheid.  

Naast de toestand van de pinakels, werden er door Monumentenbezit direct na de overdracht van de toren in 2016 al diverse gebreken geconstateerd aan de toren. Zo ontbrak er op verschillende plaatsen voegwerk, was natuursteen aangetast en had het glas-in-lood aandacht nodig. Door Monumentenbezit werd dan ook in 2017 een subsidie aanvraag ingediend om het casco van de toren te kunnen restaureren.

Werkzaamheden

Restauratie metsel- en voegwerk, glas-in-lood

Partners

Leenhouts Aannemings-Bedrijf BV.

Periode

2019

Media

Fase 1: Restauratie zuid- en westzijde
Tot en met september 2019 zijn de zuid- en westzijde van de toren (de twee zijden met het grootste schadebeeld) aangepakt. De gevels werden geheel voorzien van steigers, om zo het metsel- en voegwerk te herstellen. Ook zijn diverse natuurstenen onderdelen aangepakt en zijn de glas-in-lood panelen opnieuw verlood. Tenslotte is ook de omloop voorzien van een nieuwe dakbedekking. In een volgende onderhoudsperiode zullen werkzaamheden aan de noord- en oostgevel worden uitgevoerd. 

Wil je meer weten over de Sint-Lievensmonstertoren? Bekijk dan de monumentenpagina. 

Lees ook over onze andere projecten