Drie keer een dakrestauratie

18 september, 2023

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een dakrestauratie van drie monumenten in Veere, ’s Gravenland en Zaltbommel. Bij twee van de drie projecten zijn deze werkzaamheden onderdeel van een meerjarig onderhoudsplan. We stoppen niet alleen eenmalig een pot geld in de restauratie, maar zorgen ervoor dat elk jaar er gekeken wordt naar het onderhoud. 

Per monument stellen wij een onderhoudsvisie op en koppelen daar een onderhoudsstrategie aan. Op basis daarvan inspecteren wij de monumenten en voeren het onderhoud uit. Het doel achter elke onderhoudsvisie is het instandhouden van het monument en daarmee het voorkomen van grootschalige restauraties in de toekomst. 

Stadskasteel, Zaltbommel

Bij het Stadskasteel in Zaltbommel hebben we een dakrestauratie uitgevoerd. De voormalige bewaarderswoning – gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw – heeft nieuwe vorsten gekregen.

Vorsten zijn de de bovenste rand pannen van het dak. De oude vorsten waren aan vervanging toe, want deze waren gedeeltelijk gescheurd en lagen los. Door het vervangen van de vorsten kan het dak er weer jaren tegenaan.

Dit was ooit het woonhuis van de beruchte Gelderse veldheer Maarten van Rossem. Het huis is omstreeks 1535 gebouwd. De hertog liet het voorzien van overvloedig renaissance-beeldhouwwerk. Het pand heeft een opvallend decoratief uiterlijk met torens en kantelen, waardoor het beter bekend staat als het stadskasteel. 

Grote Kerk, Veere

Ook in Veere werken we aan het herstel van het dak. De dakleien waren te klein, waardoor er regelmatig lekkages in de kerk waren. Bij de dakrestauratie passen wij leien toe van een groter formaat, waarbij het uiterlijk van het dak niet verandert, maar de onderlinge overlap groter is en er zo een waterdicht dak ontstaat. Ook nemen wij van de gelegenheid gebruik om direct het dak te isoleren en zo toekomstbestendig te maken.

De naam Grote Kerk is in dit geval niet overdreven. Je ziet de imposante verschijning al van verre. De kerk is gesticht in 1342, en had naast haar religieuze functie ook vele andere functies, zoals militair hospitaal, bedelaarswerkplaats en opslagruimte. Ten tijde van de inundatie van Walcheren (1944) en tijdens de Waternoodsramp (1953) werd de kerk zelfs gebruikt als noodopvang voor vee. 

Buitenplaats Trompenburgh, ’s Gravenland

Bij Buitenplaats Trompenburgh werken we hard aan een meerjarige restauratie. Een van de onderdelen is het vervangen van de loodbedekkingen op het dak. Het oude lood was aangetast en aan het verweren. Ook waren er op diverse plaatsen scheuren ontstaan. De loodbedekking wordt nu in zijn geheel vervangen. Het wordt geventileerd aangebracht, waardoor het lood veel langer mee kan gaan. 

Er wordt nog meer werk gedaan aan het dak van Trompenburgh. Zo worden de trappen en balustrades voorzien van nieuwe verf. Ook wordt er gewerkt aan een goede toegankelijkheid van het dak, zodat er na de openstelling genoten kan worden van het schitterende uitzicht.

Trompenburgh is een uniek top-100 monument. Deze voormalige buitenplaats van zeevaarder Cornelis Tromp (1629-1691) uit de late Gouden Eeuw heeft grotendeels onveranderd de eeuwen doorstaan. De restauratie van dit bijzondere gebouw is in volle gang.

Vanaf 2025 moet deze gereed zijn en wordt Trompenburgh toegankelijk voor het publiek. Volg de restauratie tot die tijd via de website van Buitenplaats Trompenburgh.

 

Grote kerk Veere

Werkzaamheden

Monumentale dakrestauraties

Partners

Grote Kerk Veere, Stadskasteel Zaltbommel en Buitenplaats Trompenburgh

Periode

2023

Media

Meer weten over elk monument?

Lees ook over onze andere projecten