Restauratie Teylingen

7 april, 2021

De overblijfselen van een indrukwekkende ringburcht, woontoren en een poortgebouw doorstaan al eeuwen weer en wind. Na de overdracht van de ruïne aan Monumentenbezit in 2016, is direct gestart met de voorbereiding van de restauratie van de woontoren. De woontoren had door de tand des tijds veel schade aan het voegwerk en bakstenen, en restauratie was hard nodig om het historisch materiaal van de oude kasteelruïne te behouden.

Ter voorbereiding van het project werd een bouwhistorisch onderzoek en een bouwtechnische opname uitgevoerd. Hiervoor werd in 2017 langs de muur een steiger geplaatst. Ook werd de muurkroon onderzocht. Op de steiger is met het Rijksvastgoedbedrijf, de vorige eigenaar, informatie uitgewisseld over werkzaamheden uit het verleden en nieuwe inzichten.

Werkzaamheden

Restauratie woontoren

Partners

RCE, Provincie Zuid- Holland, gemeente Teylingen, Bouwer en de Cock

Periode

2016-2019

Media

Korte video Ruïne van Teylingen

In een volgende stap is met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid- Holland en de gemeente Teylingen een uitvoeringplan opgesteld. Stukje voor stukje moest gezamenlijk de situatie worden beoordeeld.

Vervolgens is in samenspraak met alle betrokkenen een besluit genomen over de wijze van herstel en werd de daadwerkelijke restauratie in september 2017 gestart. Voor de restauratie is een subsidie ontvangen van de provincie Zuid- Holland van een bedrag van € 135.000 werd toegekend voor de consolidatie van het metselwerk.

Na twee jaar herstelwerk van de gehele woontoren door slechts twee metselaars, is de restauratie in 2019 afgerond.

Wil je meer weten over de Ruïne van Teylingen? Bekijk dan de monumentenpagina.

Lees ook over onze andere projecten