Onderhoud Kronenburgertoren

22 oktober, 2022

De Kronenburgertoren staat in de steigers! Momenteel laten wij onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de dertig meter hoge bakstenen kruittoren. Het monument staat in het Kronenburgerpark in Nijmegen en is een uitzonderlijk gaaf bewaard voorbeeld van middeleeuwse militaire architectuur. De toren bestaat uit twee geledingen elk voorzien van een weergang met kantelen. De top is bekroond met een windvaan met adelaar. 

Het metselwerk van de kantelen van de bovenste weergang vertoont gebreken. Diverse stenen zijn al uit het metselwerk gehaald, andere liggen los en voegwerk ontbreekt. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van loszittend of ontbrekend metselwerk aan de kantelen, herstel van slecht voegwerk, herstel van natuursteen, schilderwerk en het herstellen van de dakbedekking van de omloop. Ook zal de windvaan opnieuw worden verguld, zodat deze straks weer als nieuw over het park uit zal kijken! De werkzaamheden ronden we dit jaar of begin volgend jaar hopelijk af!

Werkzaamheden

Herstellen metselwerk, plaatselijk herstel voegwerk, herstel natuursteen, schilderwerk, herstel dakbedekking, opnieuw vergulden windvaan.

Partners

Cuppens en zn aannemers bv

Periode

Oktober 2022 - januari 2023

Media

Bekijk binnenkort hier de video

Lees ook over onze andere projecten