Verduurzaming Oostkerk

1 april, 2022

In 2018 vond de overdracht van de kerk plaats van de Protestante Gemeente Middelburg aan Monumentenbezit. Sinds 2019 organiseert Stichting de Oostkerk er met succes een cultureel en sociaal verbindende programmering met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en andere evenementen. Om de nieuwe bestemming in de kerk mogelijk te maken zijn er verschillenden ingrepen in de kerk gedaan, waarbij de monumentaliteit van het interieur niet is aangetast. Zo is er een koffiebar in één van de kerkbanken gemaakt, veiligheidsvoorziening aangebracht en zijn er toiletvoorzieningen toegevoegd. Het gebruik van de Oostkerk gaat nog gepaard met hoge energielasten en een relatief hoge CO2 uitstoot. Er is daarom een grootschalig verduurzamingsproject gestart.

"Het verduurzamen van de Oostkerk is maatwerk. Nieuwe verduurzamingstechnieken moeten uitkomst bieden om het monumentale beeld te behouden."

Robin Koot | Projectleider

De verduurzaming van de Oostkerk draagt bij aan het optimaliseren van de exploitatie door de energiekosten omlaag te brengen en de publiekstoegankelijkheid uit te breiden. Er wordt in het Top 100 monument wand- en vloerverwarming en verwarmde achterzetbeglazing aangebracht en er komt er een innovatief horizontaal luchtgordijn in de koepel. Hierdoor is het mogelijk voor de exploitant Stichting de Oostkerk om de kerk in de wintermaanden langer te openen voor publiek en wordt een daling van de energiekosten van 50% verwacht. De verduurzamingstechnieken zijn specifiek afgestemd op het monumentale gebouw en bieden gezamenlijk de oplossing voor een comfortabele ruimte en economisch gezonde exploitatie. Tegelijkertijd blijven alle monumentale waarden behouden.

Werkzaamheden

Verduurzaming

Partners

Bouwgroep Peters, Bordewijk Adviseurs, Synto, Schildersbedrijf Boutelaar-Pouwer, HDV Steigerbouw, Roegiers Glas

Periode

2021-2022

Media

Bekijk de video over dit project

Samenwerkingspartner TERTS
Monumentenbezit is samenwerkingspartner geworden van TERTS, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve technieken te demonstreren en door Mkb’s te begeleiden. De Oostkerk is opgenomen als één van de vijf demonstratie sites van het programma. Het project duurt in de Oostkerk duurt tot maart 2022.


Meer info: www.grensregio.eu. Voor meer informatie over het TERTS programma, kijk dan op de website www.terts.org.

Wil je meer weten over de Oostkerk? Bekijk dan de monumentenpagina. 

 

Lees ook over onze andere projecten

 • Restauratie Trompenburgh

  1 september 2021

 • Herbestemming Gele Loods

  10 september 2021

 • Groenbeheer vesting Naarden

  7 augustus 2021

 • Onderhoud kraanbrug

  11 juli 2021

Bekijk alle projecten