Voeg- en metselwerk Naarden

13 maart, 2019

De vestingmuur van Naarden is al honderden jaren oud. Verspreid over de vesting is sprake van een achterstand in het onderhoud. Daarom werken we aan het verbeteren van het voeg en metselwerk in Naarden.

Om de algemene onderhoudsstaat van de oude muur te verbeteren, is Monumentenbezit een samenwerking aangegaan met restauratieaannemer Nico de Bont. Het doel van deze samenwerking is om aan de hand van een onderhoudsplan de komende jaren gefaseerd te werken aan het onderhoud en het herstel van het voeg- en metselwerk van de vestingmuur.

De vestingmuren zijn aan het eind van de 17de eeuw met bakstenen gemaakt en zijn in de 19de eeuw veelal hersteld, verbeterd en aangepast. Hierdoor bestaan de muren uit verschillende tijdslagen. In veel gevallen bestaat het achterste gedeelte van de muren nog uit het oorspronkelijke, 17de-eeuwse voeg en metselwerk en de voorste lagen zijn 19de-eeuwse stenen met her en der 20ste-eeuwse herstellingen.  

Werkzaamheden

Herstel voeg- en metselwerk

Partners

Nico de Bont

Periode

Doorlopend

Media

Video over het onderhoud van de vestingwerken van Naarden

Behoud van het metselwerk
De visie die Monumentenbezit op de herstelwerkzaamheden heeft, richt zich zoveel mogelijk op het behoud van het oude metselwerk. Afkomende stenen zullen dan ook zoveel mogelijk worden hergebruikt. Enkel waar het hoogstnoodzakelijk is, zal nieuw metselwerk ingeboet worden. De nieuwe stenen zijn speciaal voor de Vesting Naarden gebakken op basis van de uiterlijke kenmerken en kwaliteiten van de oude stenen.  

Wil je meer weten over de vestingwerken van Naarden? Bekijk dan de monumentenpagina.

Lees ook over onze andere projecten