Onze werkwijze

Onze monumenten zijn een belangrijk onderdeel van de gedeelde geschiedenis en identiteit. Aan ons de taak om die monumenten op een verantwoorde manier in stand te houden en te delen met een breed publiek. We hebben daarom binnen onze organisatie verschillende teams die zich elk richten op een aspect van instandhouding: beheer, onderzoek en publieksbereik.

Ons gepassioneerde team werkt dagelijks aan de instandhouding van onze monumenten door het plannen en coördineren van onderhoud of restauratie. Ook herbestemmings- en verduurzamingsprojecten spelen een grote rol. Daarnaast streven wij ernaar om de beschermde bouwwerken zowel offline als online open te stellen voor publiek, om zoveel mogelijk mensen de unieke decors en de historische verhalen te laten beleven. De monumenten worden waar mogelijk bestemd met een functie met nut voor de maatschappij.

Het team

 • Team: Mark van den Bos

  Mark van den Bos

  Directeur - bestuurder

  Door zijn bouwkundige en architectuurhistorische achtergrond is Mark altijd geïnspireerd door de historie van monumentale bouwwerken en de vertaling daarvan naar het nu. Vanaf het moment dat hij in 2016 de monumenten onder zijn hoede kreeg, ziet hij het als zijn missie om de gebouwen door de uitdagingen van deze tijd heen te loodsen en klaar te maken voor een duurzame, maatschappelijk betekenisvolle toekomst.

 • Team: Anne Vree

  Anne Vree

  Strategie en Beleid

  Al zolang zij zich kan herinneren heeft Anne een grote passie voor kunst en cultuur. Zij heeft dan ook met veel plezier de studie kunstgeschiedenis gevolgd. Naast kunstgeschiedenis heeft Anne rechtsgeleerdheid gestudeerd. Beide studies komen goed van pas bij haar werk als medewerker Strategie en Beleid.

 • Team: Jeroen van der Werf

  Jeroen van der Werf

  Bouwkundig projectleider en bouwhistoricus

  Jeroen maakte in 2016 van zijn hobby zijn beroep, toen hij de unieke kans kreeg om voor het onderhoud van de vestingwerken van Naarden te kunnen zorgen. Voor die tijd bestudeerde hij al zo'n 15 jaar vestingwerken en had daar in eigen beheer een boek over uitgebracht. Het past hem daarnaast als bouwkundig projectleider en bouwhistoricus ook bijzonder goed om ook de andere monumenten van de stichting te onderzoeken.

 • Team: Robin Koot

  Robin Koot

  Bouwkundig projectleider

  Tijdens zijn studie bouwkunde ontstond de liefde voor gebouwd erfgoed. Met een studie architectuurgeschiedenis werd zijn praktische kunde aangevuld met de nodige theoretische kennis. Inmiddels werkt Robin al geruime tijd in het werkveld. Bij Monumentenbezit richt hij zich vooral op de grote onderhoudsprojecten en restauraties van de objecten.

 • Team: Ger Copier

  Ger Copier

  Bouwkundig projectleider

  Een liefde voor materiaal en ambacht zijn de leidraad in zijn kijk op zijn werk in de functie als projectleider. Als het gaat om opstellen van een begroting of het uitvoeren van regulier onderhoud; vakmanschap en detaillering zijn hiervoor de basis. Met zijn ervaring als timmerman, opleiding bouwkunde en een inmiddels ruime ervaring binnen het restauratie-vak zet hij zich in voor het beheer en behoud van ons erfgoed.

 • Team: Roos Staats

  Roos Staats

  Projectleider publieksbereik

  Roos brengt de museale expertise binnen bij Monumentenbezit. Ze heeft een achtergrond als museumconservator en -educator. Een ideale combinatie om te bedenken hoe de verhalen van onze monumenten overgebracht kunnen worden op een breed publiek. Een groot deel van haar werk richt zich momenteel op de toekomstige openstelling van Buitenplaats Trompenburgh.

 • Team: Josje Stoel

  Josje Stoel

  Projectleider

  Josje heeft ruim zeventien jaar ervaring als projectleider, fondsenwerver en programmamaker in de culturele- en erfgoedsector. Zij is, naast haar functie bij Monumentenbezit, ook directeur-bestuurder van de Grote Kerk in Veere.

 • Team: Merle Lammers

  Merle Lammers

  Historisch onderzoeker

  Militair historicus Merle richtte zich tijdens haar studie voornamelijk op persoonlijke verhalen. Historisch onderzoek uitvoeren en haar vondsten delen met een breed publiek is haar grote passie. Zij zet zich in om de geschiedenis van de monumenten van Monumentenbezit uit te zoeken en onder de aandacht te brengen.

 • Team: Emma Heinhuis

  Emma Heinhuis

  Marketing en Communicatie

  Direct na haar opleiding Cultureel Erfgoed is Emma aan de slag gegaan binnen functies voor marketing en communicatie in de culturele sector. Haar liefde voor gebouwen met verhalen combineert ze in deze functie met haar specialisme. Je kunt met haar contact opnemen over vragen rondom pers, social media en communicatie.

Kennisdeling en netwerk

We delen graag onze kennis en kunde met de sector, zodat ook (kleinschalige) collega instellingen goed aan de slag kunnen met het behoud van erfgoed. Dat doen we onder andere door:

 • Het verzorgen van ontvangsten en het geven van colleges en lezingen aan instellingen en of (internationale) groepen.
 • Het publiceren van onderzoeksresultaten in de vorm van boeken, artikelen en rapportages, en het verspreiden daarvan onder belangstellenden, gespecialiseerde verenigingen en stichtingen, huurders en gebruikers.
 • Het realiseren van aantrekkelijke informatievoorziening bij de monumenten zelf.

Om kennis te kunnen delen op internationaal niveau zijn wij lid van de netwerkvereniging INTO (International National Trusts Organisation). We werken daarnaast samen met Stichting Cocari II Bonaire en Stichting Monumentenzorg Curaçao voor het behoud van erfgoed op de Nederland Caribische eilanden. Met deze partijen werken we aan een traineeprogramma, waarbij trainees bij onze monumenten aan de slag kunnen en bij die van deze Caribische organisaties.

Trainees kunnen ook bij Monumenten met Erfgoedfunctie (MEF) aan de slag. Dat zijn monumenten waarbij wij bouwhistorisch onderzoek uitvoeren en restauratie doen, in opdracht van een externe partij. Zoals we dat eerder deden voor Museumhuis Doorn en het Haags Historisch Museum.

Ook zijn we aangesloten bij deze (nationale) verenigingen en netwerken:

Zo hopen we op allerlei vlakken kennis uit te wisselen met diverse organisaties.

Contact opnemen?

Voor algemene vragen: info@monumentenbezit.nl

Voor vragen over het beheer van onze monumenten: beheer@monumentenbezit.nl