Restauratie Trompenburgh

1 september, 2021

De restauratie van Trompenburgh duurt enkele jaren. Het bijzondere huis in het water is vernoemd naar de zeevaarder Cornelis Tromp (1629-1691) en behoort tot een van de meest markante voorbeelden van de zeventiende-eeuwse architectuur. Zoals voor veel monumenten geldt, is Trompenburgh in de loop der eeuwen veranderd. Zowel in de tuin als in het interieur zijn aanpassingen gedaan. Het was de wens om de unieke buitenplaats verder in ere te herstellen, door zoveel mogelijk terug te grijpen op het 17de-eeuwse ‘Gesamtkunstwerk’ dat Trompenburgh oorspronkelijk was. 

We starten met de grootschalige restauratie van Trompenburgh. Monumentenbezit heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een rijkssubsidie van 2,1 miljoen euro ontvangen voor de restauratie van de bekende buitenplaats. Tijdens het meerjarenproject wordt aan vier onderdelen gewerkt: het vrijleggen van de monumentale schilderingen, het herstel van de zeventiende-eeuwse tuin, een verruiming van de openstelling voor het publiek en een vermindering van de CO2 uitstoot.

Werkzaamheden

Restauratie, verduurzaming

Partners

Bureau voor Kleuronderzoek en Restauratie, Klaver Giant Groep, Aannemersbedrijf Rasch, Schildersbedrijf Drielinden, MeestersIn, Karres & Brands.

Periode

2020-2023

Media

Bekijk de videoserie over de restauratie

Na het verkrijgen van de subsidie is er uitgebreid (vervolg)onderzoek gedaan naar de afwerkingen van de verschillende ruimtes in het huis en naar de bouwgeschiedenis. Op basis van het onderzoek zal Trompenburgh zo veel mogelijk worden teruggebracht in de zeventiende eeuwse staat. In 2020 is gestart met de eerste werkzaamheden: het vrij leggen van de schilderingen op het plafond in de hal, de balken in de gang en de lambrisering in de schilderijenkamer. In 2021 zijn deze werkzaamheden afgerond.

De vloer van de hal, gang en koepelzaal zal worden voorzien van vloerverwarming, gevoed door een warmtepomp. Ook worden twee steektrappen gereconstrueerd, zodat de oorspronkelijke route in het huis wordt hersteld. Na deze fase is de restauratie van de koepelzaal gestart en het vrijleggen van de schilderingen op het plafond in een kabinet en het tussenlid. Ook wordt er gewerkt aan het uitwerken van het tentoonstellingsprogramma.

Waar de restauratie van de tuin ten tijde van de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beperkt was, is er door een toezegging voor een subsidie door de provincie Noord-Holland de mogelijkheid om een uitgebreide restauratie van de tuin uit te voeren. Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwerp en wordt er in 2023 gestart met de uitvoering.

Meer informatie?

Bekijk HIER de infographic over de restauratie.
Bekijk HIER de monumentenpagina. 

Lees ook over onze andere projecten