Kleuronderzoek, vesting Naarden

Projectleider aan het woord:

“Bijzonder dat Naarden de eerste vesting is met de historische blauwgroene kleur”

In Naarden-Vesting is door Monumentenbezit in samenwerking met Josefien & Co, in mei 2018 een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de oorspronkelijke kleur van de buitendeuren en luiken. De uitkomst van het archiefonderzoek en het stratigrafisch kleuronderzoek was verrassend te noemen.

De Vesting Naarden bestaat uit een zeventiende- en een negentiende-eeuws deel. Dit komt doordat Naarden na de belegering en verwoestingen van de Spanjaarden in 1572 als een vesting werd herbouwd. Na 1672 werd de vesting in zijn huidige vorm aangelegd en werden op de bastions kazematten gebouwd. 200 jaar later was de vesting dermate verouderd, dat er een grootschalige verbetering werd uitgevoerd. Ruim 21 nieuwe militaire gebouwen werden gebouwd. 

Uit het archiefonderzoek blijkt dat de vesting voor het buiten houtwerk 3 verschillende afwerkingskleuren heeft gekent. De vroegst gebruikte kleur was Engels rood. Deze rode kleur werd aan het begin van de negentiende eeuw toegepast. Het meest waarschijnlijke is dat ook aan het eind van de zeventiende eeuw de deuren en luiken in deze kleur werden afgewerkt. Omstreeks 1860 tot en met 1875 werd het buiten houtwerk donkergrijs. Tijdens de verbetering van de vesting werd een nieuwe kleur geïntroduceerd, namelijk donker chromaat groen in combinatie met Bremergroen. Dit mengsel resulteerde in een donkere blauwgroene verf. 

Het stratigrafisch kleuronderzoek is uitgevoerd op een deur van een zeventiende-eeuwse kazemat en op een deur daterend van na de verbetering in 1877. Dit onderzoek staafde het archiefonderzoek. Op de oudste deur, gesitueerd in de kazemat, werd een donkergrijze afwerkingslaag gevonden waaroverheen een donker blauwgroene verf is aangebracht. Op de deur uit 1877 werd eenzelfde blauwgroene kleur aangetroffen. 

Momenteel zijn de bastions Nieuw-Molen, Turfpoort en Promers geschilderd in de ‘nieuwe’ kleur. Gefaseerd passen we de nieuwe kleur toe op de buitendeuren en luiken in de gehele vesting.

Meer informatie over de Vesting Naarden? Klik dan hier.
Meer informatie over het kleuronderzoek? Lees dan het artikel.

Lenneke Willemstein

Architectuurhistorica