Restauratie kantinegebouw, vesting Naarden

Projectleider aan het woord:

“Leuke verrassing bij de restauratie tegengekomen: riet-stuc plafond”

Een van de militaire gebouwen in de Vesting is de oude officierskantine. Het markante gebouw op het Promersplein krijgt een nieuwe functie als cultureel centrum met kleinschalige ondersteunende horeca.

Het Kantinegebouw werd in 1880 gebouwd ten behoeve van manschappen en onderofficieren. Eerstgenoemden maakten gebruik van de grote zaal aan de linkerzijde van het gebouw, laatstgenoemden van de kleine zaal, rechts aan de voorzijde van het gebouw. Er tussenin lag een keuken met naar beide kanten uitgifteluiken. Aan de achterzijde van het gebouw lag de biljartzaal.

Hoewel de functie van het gebouw in de loop der tijd is veranderd en er geschoven is met binnenkozijnen is de oorspronkelijke indeling nog vrijwel volledig behouden. De grootste wijziging, die aan de indeling heeft plaatsgevonden is het ombouwen van de keuken naar een toiletgroep in de jaren ’50 van de 20e eeuw.

Om goed zicht te krijgen op de staat van het interieur en eventuele oorspronkelijke elementen die zich daar nog in bevinden is het hele gebouw aan de binnenzijde eerst zorgvuldig gestript. Hierbij kwamen nog een aantal verrassende onderdelen tevoorschijn zoals een gedecoreerd riet-stuc plafond en verschillende beschilderingen van de wand. Bijzonder aan het gevonden plafond is wat het vertelt over het gebruik van het gebouw. Als verblijf voor de onderofficieren kreeg het wat meer cachet door het aanbrengen van dit plafond. Het plafond is gerestaureerd waardoor het vertrek die oude luister weer terug heeft.

Klik hier voor meer informatie over de vesting Naarden.

Jeroen van der Werf

Projectleider