Kleine renovatie, Kasteel Radboud

Projectleider aan het woord:

“Hoognodige restauratie van het kasteel zorgt weer voor een langere levensduur”

Kasteel Radboud werd omstreeks 1288 gesticht door Graaf Floris V van Holland als dwangburcht om de net onderworpen West-Friezen in de bedwang te houden. Toen aan het einde van de zestiende eeuw stadswallen werden aangelegd, verloor het complex zijn functie. In het begin van de zeventiende eeuw brak de burgerij een deel van het slot af, waarna het in verval raakte. In de negentiende eeuw werden verschillende delen van het kasteel gesloopt. Enkel twee woonvleugels en een vierkante en ronde toren bleven nog intact. Uiteindelijk werd in 1889 besloten de restanten aan het rijk over te dragen, wat de redding van Kasteel Radboud betekende. In 1890 werd door de architect Jacobus van Lockhorst begonnen met een restauratie van de overblijfselen en deze werden geschikt gemaakt als kantongerecht. Ook in de jaren ’60 van de twintigste eeuw hebben er grootschalige restauratiewerkzaamheden plaats gevonden, vooral in de kelders. 

Na de jaren ’60 werd slechts het hoognodige onderhoud aan het kasteel uitgevoerd. Een uitgebreide renovatie van het interieur van het kasteel was dan ook aan de orde. Hiermee werd begin 2018 gestart, samen met een verandering in het gebruik van diverse ruimtes in het kasteel. 

De werkzaamheden concentreerde zich op de verouderde installaties van het kasteel, die nog gedeeltelijk uit de jaren ’60 stamden. Het verwarmingssysteem werd aangepast, de elektrische installatie geheel vernieuwd en een moderne brandmeldinstallatie geplaatst. Ook werden toiletgroepen en de horeca keuken vernieuwd. Daarnaast werd de voormalige beheerderswoning in het kasteel omgebouwd tot museale tentoonstellingsruimte. Tevens werd een deel van de leibedekking van het dak vervangen. 

Het kasteel is na de renovatie weer geschikt voor het ontvangen van gasten. Zo is de kelder ingericht als horecaruimte, waar een nieuwe exploitant u kunt voorzien van een heerlijk kopje koffie met appeltaart. Eveneens zullen hier feesten en partijen worden georganiseerd. In de Ridderzaal kan worden getrouwd. De overige ruimtes op de begane grond en verdieping worden in gebruik genomen door Stichting Kasteel Radboud en met wisselende tentoonstelling ingericht. 

Robin Koot

Projectleider