Samenwerkingspartner in het TERTS programma

Sinds 2 oktober jl. is Monumentenbezit samenwerkingspartner geworden binnen het programma TERTS. TERTS is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren.

Met dit verduurzamingsproject willen we graag, samen met onze samenwerkingspartners, laten zien dat energiebesparing ook bij hoog monumentale gebouwen met de juiste techniek mogelijk is. Meer weten over dit project? Bekijk onze projectpagina.