Restauratie brugwachterswoning, vesting Naarden

Projectleider aan het woord:

“Laatste negentiende-eeuwse brugwachterswachterswoning van Naarden-Vesting begint nu aan tweede leven”

​De brugwachterswoning is in opdracht van Monumentenbezit in de periode tussen juni 2016 en januari 2018 gerestaureerd. De restauratie was noodzakelijk omdat de woning ongeschikt was voor de reguliere verhuur vanwege de slechte staat van onderhoud. Naast de slechte staat was de aanleiding tot de grondige restauratie, het aanwezige asbest, een verbetering van comfort en de duurzaamheid. Het rommelige terrein rondom de woning illustreerde het jarenlange verval. 

De voorbereiding van de restauratie startte in juni 2016 en liep door tot en met juni 2017. Tijdens deze voorbereiding is door Monumentenbezit en door History by Design respectievelijk een verkennend en kleurhistorisch onderzoek gedaan. In juli 2017 vond de aanbesteding plaats, waarbij het werk werd gegund aan Bouwbedrijf van den Hengel. Vlak na de aanbesteding begonnen de sloopwerkzaamheden. Vanaf september kon worden aangevangen met het maken van een opname van het houtrot. Begin oktober werd gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Deze bestonden voor het casco in hoofdlijnen uit het funderingsherstel, het vernieuwen van het dak, het houtrotherstel en het schilderwerk. In het interieur werden de sanitaire voorzieningen en de keuken aangepakt en zijn de historische interieurdelen hersteld. De oplevering heeft op 17 januari 2018 plaats gevonden. Echter hebben de uitvoeringswerkzaamheden doorgelopen tot en met eind april 2018. Vanwege uitloop van het funderingsherstel en de weersomstandigheden zijn de schilderwerkzaamheden vooruitgeschoven naar het voorjaar waardoor de bouwkundige werkzaamheden eerder werden opgeleverd.

De brugwachterswoning dateert uit 1898 en is gebouwd onder toezicht van de Kapitein Eerstaanwezend-Ingenieur, H.W. Braakman en onder opzicht van de opzichter van fortificaties, B. Schimmelpenning. De aannemer was de uit Vught komende H.L. Verhaar. Hij bouwde de op 2.500 gulden begrote woning voor 2.485 gulden. Hiermee was het de duurste negentiende-eeuwse brugwachterswoning van Naarden-Vesting. Naast dat de woning de duurst gebouwde woning was, is het tevens de enig resterende negentiende-eeuwse brugwachterswoning. Er stonden in Naarden-Vesting namelijk nog 3 andere negentiende-eeuwse brugwachterswoningen die allemaal zijn gesloopt. De brugwachterswoning aan de Burgemeester M.P. van Wettumweg is daarentegen niet gesloopt, maar dateert uit het tweede kwart van de twintigste eeuw, waardoor de woning niet behoort tot de militaire gebouwen van de vesting. 

Meer informatie over de Vesting Naarden? Klik dan hier.

Ger Copier

Projectleider