Restauratie zuid- en westzijde, Sint Lievensmonstertoren

Projectleider aan het woord:

“Het terug brengen van de pinakels wordt het hoogtepunt!”

In de januaristorm van 2018 kwam de Sint Lievensmonstertoren (in de volksmond de ‘dikke toren’ genoemd) regionaal in het nieuws toen één van de pinakels van de toren naar beneden was gekomen. Direct na de storm werden de overige pinakels gecontroleerd. Een klein aantal daarvan werden gedemonteerd, omdat er twijfel was over de constructieve veiligheid.

Naast de toestand van de pinakels, werden er door Monumentenbezit direct na de overdracht van de toren in 2016 al diverse gebreken geconstateerd aan de toren. Zo ontbreekt er op verschillende plaatsen voegwerk, is natuursteen aangetast en heeft het glas-in-lood aandacht nodig. Door Monumentenbezit werd dan ook in 2017 een subsidie aanvraag ingediend om het casco van de toren te kunnen restaureren.

Tot en met september 2019 zijn de zuid- en westzijde van de toren (de twee zijde met het grootste schadebeeld) aangepakt. De gevels zijn geheel voorzien van steigerwerk, waar vanaf het metsel- en voegwerk is hersteld. Ook zijn diverse natuursteen onderdelen aangepakt en zijn de glas-in-lood panelen opnieuw verlood. Tenslotte is ook de omloop voorzien van een nieuwe dakbedekking. In een volgende onderhoudsperiode zullen werkzaamheden aan de noord- en oostgevel worden uitgevoerd.

Bekijk ook de monumentenpagina van de Sint Lievensmonstertoren voor meer informatie over de toren.

Robin Koot

Projectleider