Onderhoud dak, Sint Bavokerk

Projectleider aan het woord:

“Goed onderhoud, daar begint het mee!”

De Sint Baafskerk in Aardenburg staat voor een groot deel in de steigers. Het deel van de kerk dat in eigendom is van de Protestantse gemeente (het koor) wordt momenteel gerestaureerd. Aan het schip voert Stichting Monumenten Bezit gelijktijdig onderhoudswerkzaamheden uit.

Tijdens de werkzaamheden wordt de leibedekking van het noordelijk dakvlak van het schip vervangen. Tevens worden de goten, hemelwaterafvoeren en loodaansluitingen nagezien, onderhouden en eventueel aangepast. 

Wil je meer weten over de Sint Baafskerk? Bekijk dan de monumentenpagina.

Robin Koot

Projectleider