Onderzoek: De modernisering van de vesting

1 mei, 2018

Uit het Jaarverslag 2018 van Monumentenbezit over de modernisering van de vesting Naarden in de negentiende eeuw.

Tijdens de herbestemming van de gebouwen P' en Q' op Ravelijn 6 is archiefonderzoek gedaan naar de modernisering van de vesting in de negentiende eeuw. De verrassende uitkomsten hiervan lees je in dit artikel.