Vloerverwarming, Grote Kerk Veere

Projectleider aan het woord:

“We brengen vloerverwarming aan zodat iedereen kan genieten van de nieuwe exploitatie in de Grote Kerk”

In samenwerking met Ernst Veen, bureau XPEX en de gemeente Veere heeft Monumentenbezit meegewerkt aan de opstelling van het plan voor de herprogrammering van de Grote Kerk in Veere. Een nieuw cultuurpodium van hoog niveau voor de provincie Zeeland én Nederland! Samenwerking tussen Zeeuwse en nationale culturele organisaties staat hierbij centraal. Een horizontale programmering die jaarlijks in dezelfde periode zal terugkeren en een grote diversiteit aan kunstuitingen presenteert. Zo zullen onder andere het Amsterdam Synphonietta, fotografiemuseum Foam en het Amsterdam Light festival Veere bezoeken. Maar ook Filmmuseum Eye en het Zeeuwse Film by the Sea bundelen de krachten om in de Grote Kerk een filmtentoonstelling te organiseren. Het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Zeeland zal in het najaar het thema “Kerkmeester” invullen, waarbij een beeldend kunstenaar de kerk tot zijn beschikking krijgt. De verschillende podia presenteren zich alvast in deze film en lichten toe welke plannen zij hebben met de Grote Kerk.

 De brede programmering vraagt een grotere flexibiliteit van de Kerk. Vooral vanwege het binnenklimaat werd in de Grote Kerk buiten het voorjaar en de zomer weinig tot niet geprogrammeerd. Om het hele jaar rond te kunnen programmeren moet de kerk verwarmd kunnen worden en moeten er aansluitingen worden gerealiseerd om een meer flexibel gebruik mogelijk te maken. Een klein deel van de kerk werd reeds in 2005 voorzien van vloerverwarming. Er is gekozen om de hardstenen houten vloer in het schip en de zijbeuken die in de jaren 70 werd aangebracht uit te nemen. In de plaats van de vloer wordt een  betonvloer gelegd die is geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. In de diverse goten en loze leidingen is ruimte opgenomen voor voorzieningen als elektra en data. 

In december 2018 werd de aanbesteding voor het aanbrengen van de vloerverwarming gewonnen door Bouwbedrijf Meliskerke. Begin februari van dit jaar zijn zij gestart met her uitgraven van de kerkvloer onder begeleiding van de Walcherse Archeologische Dienst.  Tijdens de graafwerkzaamheden werden verschillende bijzonderheden aangetroffen. Naast de te verwachten beenderen, gespen en wat munten werden een complete grafzerk en de fundamenten van een bijzondere stoommachine gevonden. Die laatste lijkt bedoeld te zijn geweest om de naastgelegen badkamer vol stoom te blazen. Begin 19eeeuw werden aan stoom genezende werkingen toegeschreven. Dit principe is mogelijk ingezet ter genezing van de Engelse of Franse soldaten die in deze periode de kerk in gebruik hadden als militair hospitaal. De grafzerk is een bijzondere vondst omdat deze het verhaal verteld van twee predikanten die na hun vlucht uit Frankrijk in Veere terecht kwamen. Deze grafzerk is de enige complete zerk uit de Grote Kerk die bewaard is gebleven. De rest is als bouwmateriaal gebruikt in de kerk of bij dijkverzwaringen ingezet. Verder onderzoek moet meer duiding geven aan de beide vondsten. De vondsten behouden hun plaats in de kerk. In de nieuwe vloer zullen sparingen worden aangebracht waar beloopbaar glas op komt te liggen. Zo zijn de vondsten zichtbaar en behouden in hun context en leveren zij een bijdrage aan de vertelling van het verhaal van de Kerk en dat van Veere. 

 Als de bovenste laag van de bestaande vloer is verwijderd en deze is uitgevlakt zal hierop de isolatie en de betonvloer met verwarming worden aangebracht. Begin april zal de vloer klaar zijn voor het eerste gebruik. Nadat het beton volledig is uitgehard zullen de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd en zal het project eind juni volledig zijn afgerond. Op het Goed Geld Gala Kreeg de Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere van de Bank Giro Loterij een bedrag van € 750.000,- toegekend voor het neerzetten van een cultuurpodium en het vertellen van het verhaal van de Grote Kerk. Amsterdam Sinfonietta heeft de primeur en zalZaterdag 18 en zondag 19 mei het seizoen openen met het Sinfonietta String Festival Veere

Meer informatie over de Grote Kerk van Veere? Klik dan hier.

Ger Copier

Projectleider