Het Team

Mark van den Bos

Directeur/bestuurder

Mark studeerde bouwkunde in Amsterdam en Architectuurgeschiedenis in Utrecht en werd in 2015 aangesteld om leiding te geven aan Monumentenbezit. Het uitvoeren hiervan heeft zijn beslag gekregen vanaf het moment van de eerste overdracht van 29 Rijksmonumenten op 15 januari 2016. De officiële ondertekening was gelijk een bijzondere start om vanuit niets de organisatie vorm te geven.

Robin Koot

Projectleider

Robin studeerde bouwkunde en architectuurgeschiedenis. Als bouwkundig projectleider houdt Robin zich bezig met zowel het reguliere onderhoud, het opstellen van onderhoudsplannen als de grote en kleine restauratie van een deel van de portefeuille van Stichting Monumenten Bezit. Daarnaast is Robin altijd betrokken bij het opstellen van businesscase van monumenten die verworven kunnen worden.

Ger Copier

Projectleider

Als projectleider is Ger verantwoordelijk voor diverse onderhoud en restauratieprojecten. Tot zijn taken behoren het opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen maar ook het voorbereiden en uitvoeren van kleine en grote restauratieprojecten. Ger houd zich bezig met projecten waarbij het zwaartepunt ligt op het metselwerk. Zo werkt hij mee aan het metselwerk-herstel van de vesting Naarden en de restauratie ven de ruïne van Teylingen.

Jeroen van der Werf

Projectleider en bouwhistoricus

Jeroen van der Werf is bouwkundig projectleider en bouwhistoricus. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderhoud en beheer van de vestingwerken van Naarden. Daarnaast doet hij bouwhistorisch onderzoek naar de vesting en de andere monumenten in eigendom van Monumentenbezit. Hij is als deskundige op het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verbonden aan het Kenniscentrum Waterlinies, gevestigd op Fort Vechten. Verder is hij lid van de Kastelen Studiegroep en voorzitter van de Technische Commissie van de Stichting Menno van Coehoorn.

Lenneke Willemstein

Architectuurhistorie en Communicatie

In 2017 studeerde Lenneke Willemstein af aan de Universiteit van Utrecht als architectuurhistorica, waarna ze sinds 2018 met veel plezier werkzaam is bij Monumentenbezit. De PR en communicatie van de stichting is in haar handen. De belangrijkste werkzaamheden hierin zijn het schrijven van nieuwe informatieteksten over de monumenten van Monumentenbezit en het ontwerp en invulling van de website. Daarnaast verricht Lenneke als architectuurhistorica historisch onderzoek over diverse onderwerpen, zoals negentiende-eeuwse brugwachterswoningen en de oorspronkelijke kleurafwerking van het buitenhoutwerk in de vesting Naarden.

Gerco Meijer

Ontwerper

Binnen Monumentenbezit speelt de eigen database Heritage Development Model (HDM) een prominente rol. Bedenker en ontwikkelaar hiervan is Gerco. Vanuit HDM destilleert Gerco scenario’s die helpen bij het maken van keuzes bij herbestemmingen. Naast deze kerntaak houdt hij zich ook bezig met ontwerp vraagstukken als het gaat om nieuwe toevoegingen bij monumenten.

Lieneke Bekkema

Strategie en Beleid

Als afgestudeerd sociaal-geograaf interesseert Lieneke zich in de relatie tussen mensen en de ruimte
om hen heen. Zij heeft een jarenlange ervaring als project- en/of procesmanager voor (gebieds)ontwikkeling en transformatie in opdracht van overheden en ontwikkelaars. Vanwege haar affiniteit met erfgoed, combineert Lieneke deze werkzaamheden sinds 2020 met een parttime baan bij Monumentenbezit als medewerker Strategie en Beleid. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, vergaderingen van de Raad van Toezicht, contractvorming en ontwikkeling en transformatie.

Roos Staats

Publiek en Educatie

Roos Staats studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en volgde de master Museumconservator aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Kunst overbrengen op een breed publiek, is wat als een rode draad door haar werk loopt. Ze werkte bij verschillende musea en deed redactiewerk voor kunst gerelateerde programma’s op tv. Voor Monumentenbezit houdt zij zich bezig met de publiekstoegankelijkheid van de monumenten en fondsenwerving. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de openstelling van Buitenplaats Trompenburgh.