Verduurzaming Oostkerk

20 oktober, 2021

Monumentenbezit is in de Oostkerk in Middelburg een grootschalig verduurzamingsproject gestart. Er wordt in het Top 100 monument wand- en vloerverwarming en verwarmde achterzetbeglazing aangebracht en er komt er een innovatief horizontaal luchtgordijn in de koepel. Hierdoor is het mogelijk voor de exploitant Stichting de Oostkerk om de kerk in de wintermaanden langer te openen voor publiek en wordt een daling van de energiekosten van 50% verwacht.

"Bijzonder om in een Top 100 monument een bijdrage aan de maatschappelijke opgave van de energietransitie te leveren."

Mark van den Bos | directeur/bestuurder Monumentenbezit

Gezonde exploitatie

In 2018 vond de overdracht van de kerk plaats van de Protestante Gemeente Middelburg aan Monumentenbezit. Sinds 2019 organiseert Stichting de Oostkerk er met succes een cultureel en sociaal verbindende programmering met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en andere evenementen. De verduurzaming van de Oostkerk draagt bij aan het optimaliseren van de exploitatie door de energiekosten omlaag te brengen en de publiekstoegankelijkheid uit te breiden. Robin Koot, projectleider Monumentenbezit: “De verduurzamingstechnieken zijn specifiek afgestemd op dit monumentale gebouw en bieden gezamenlijk de oplossing voor een comfortabele ruimte en economisch gezonde exploitatie. Tegelijkertijd blijven alle monumentale waarden behouden.”

Duurzaam monument
De wanden en vloer krijgen een watervoerende verwarming met warmte van de lucht/waterwarmtepomp. De grote ramen krijgen voorzien van elektrisch verwarmd HR++ achterzetglas. Met een innovatief horizontaal luchtgordijn en afvoersysteem voor koude lucht, wordt het luchtvolume wat verwarmd moet worden verkleind. Zo wordt de warmte laag in de ruimte optimaal benut.

Mark van den Bos, directeur Monumentenbezit: “Net zoals andere eigenaren van monumenten hebben wij de uitdaging van het verduurzamen van monumenten in combinatie met het behoud van monumentale waarden van het pand. De verduurzaming van de Oostkerk, een top-100 monument, biedt perspectief voor alle andere monumenten. Wij zijn er trots op om op deze manier een bijdrage aan de maatschappelijke opgave van de energietransitie te leveren.”

Klik hier om de infographic te vergroten.

Samenwerkingspartner TERTS
Monumentenbezit is samenwerkingspartner geworden van TERTS, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve technieken te demonstreren en door Mkb’s te begeleiden. De Oostkerk is opgenomen als één van de vijf demonstratie sites van het programma. Meer informatie via www.terts.org. Het project duurt in de Oostkerk duurt tot maart 2022.

Nieuws

  • Zomertips!

    1 juli 2024

  • Monumentenbezit 10 jaar!

    26 juni 2024

  • Toekomst Brederode

    6 juni 2024