Nieuwe fase restauratie Trompenburgh

21 december, 2022

Stichting Monumentenbezit ontvangt €452.601 van de Provincie Noord-Holland voor de volgende fase van de restauratie van het hoofdhuis van Buitenplaats Trompenburgh. De provincie verdeelde bijna €5 miljoen subsidie onder 48 rijksmonumenten zonder woonfunctie in Noord-Holland. De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauraties en herbestemmingen dragen hieraan bij.

"De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie aan Trompenburgh draagt daar aan bij. "

Robin Koot | Projectleider

Van 2020 -2023 wordt gewerkt aan een meerjarige restauratie van Buitenplaats Trompenburgh in ‘s Graveland. Tijdens het meerjarenproject wordt aan vier onderdelen gewerkt: Het vrijleggen van de monumentale schilderingen, het herstel van de zeventiende-eeuwse tuin, een verruiming van de openstelling voor het publiek en een vermindering van de CO2 uitstoot. Dankzij de Provincie Noord-Holland kan nu verder worden gewerkt aan de volgende fase.

Robin Koot, projectleider Monumentenbezit: “In deze fase van de restauratie gaan we verder met werkzaamheden in het interieur. Dat behelst onder andere het vrijleggen van nog meer schilderingen in het tussenlid. Daarnaast gaan we het lood- en zinkwerk vervangen van het dak en waar nodig het houtwerk vervangen. Door onvoldoende ventilatie vormt zich zwam in het houtwerk. Dit werk was niet gepland, maar kunnen we nu gelukkig gelijktijdig met het interieur aanpakken.”

Klik HIER voor meer informatie over het restauratieproject van Buitenplaats Trompenburgh,

Nieuws

  • Nieuw traineeprogramma

    22 mei 2024

  • Biodiversiteit bij onze monumenten

    15 mei 2024

  • Dag van het Kasteel

    15 mei 2024