Toekomst Ruïne van Brederode

6 juni, 2024
Null

Null

Stichting Monumentenbezit en Stichting Heerlijkheid Brederode zijn in gesprek over de toekomst van de Heerlijkheid Brederode en de ruïne van Brederode. De verwachting is dat Monumentenbezit vanaf het volgende seizoen, in 2025, het beheren en exploiteren van het monument in eigen hand gaat nemen.

Beide partijen zien dit voor alle belanghebbenden als de beste optie. Monumentenbezit heeft inmiddels met verschillende erfgoedlocaties verspreid door het land goede ervaringen opgedaan met beheer en exploitatie onder eigen regie.

Planning

Om in 2025 een goede doorstart te maken worden door Monumentenbezit en Heerlijkheid Brederode komend jaar al diverse voorbereidingen getroffen. Heerlijkheid Brederode zal alle medewerking verlenen bij de overdracht. Michiel Oosterhoff, de huidige beheerder/exploitant, heeft zich bereid verklaard zijn werkzaamheden, waaronder het jaarprogramma 2024, tot het einde van het seizoen uit te zullen voeren. Wij gaan ondertussen aan de slag met een plan voor beheer en exploitatie. Daarover later meer!

Over dit monument

De Ruïne van Brederode was ooit het kasteel van de machtige Heren van Brederode, die verwant waren aan de Graven van Holland. Het kasteel is al sinds 1573 een ruïne en werd geheel bedolven onder het stuifzand van de Kennemerduinen. Pas in de 19de eeuw kwam het kasteel opnieuw in de belangstelling te staan, daardoor werd de ruïne één van de eerste Rijksmonumenten van Nederland. Dankzij Victor de Stuers (1843-1916) kwam er geld vanuit het Rijk beschikbaar voor herstelwerkzaamheden. De ruïne werd toen gereconstrueerd naar het ideaalbeeld van een middeleeuws kasteel.

Je kunt dit monument zelf bezoeken in de maanden maart tot en met oktober. In maart hebben we een publicatie uitgegeven over het behoud van ruïnes, zo ook over de Ruïne van Brederode. Deze kun je gratis lezen via de onderstaande button.

Contact

Heb je vragen neem dan contact met ons op! Je kunt een mail sturen naar brederode@monumentenbezit.nl

Nieuws

  • Biodiversiteit bij onze monumenten

    15 mei 2024

  • Dag van het Kasteel

    15 mei 2024

  • Verduurzaming monumenten

    26 maart 2024