Veiligheid Forten Vestingwerken

1 september, 2022

29 september 2022

Forten en vestingwerken worden in toenemende mate gewaardeerd, zichtbaar en bezocht. De intensieve herbestemmingstrajecten van onder andere de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de daaraan verbonden Unesco Werelderfgoed nominatie, heeft ervoor gezorgd dat het erfgoed steeds meer in de belangstelling staat. Forten, vestingwerken en waterlinies presenteren zich gebundeld via bijvoorbeeld forten.nl en trekken daarom als erfgoedbranche veel meer bezoekers dan voorheen. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor het beheer, de kwaliteit en de veiligheid op de erfgoedlocaties. Om inzicht te krijgen in de diverse aspecten van die veiligheid organiseert Debie & Verkuijl in samenwerking met Monumentenbezit, Liniebreed Ondernemen en de Nationale Monumentenorganisatie op 29 september 2022 een symposium. 

"Het doel is drieledig: bewustwording van het belang van veiligheid, reflecteren op de rol die eenieder speelt en het waarderen van duurzaam veilige monumenten."

Mark van den Bos | directeur/bestuurder Monumentenbezit

In april 2018 verongelukte erfgoedhovenier Paul Verkuijl tijdens werkzaamheden op de wallen van Naarden Vesting. Met de organisatie van dit start-symposium wil Patricia Debie, van Debie & Verkuijl, de noodzaak van veiligheid op forten en vestingwerken onderstrepen. Samen met Monumentenbezit, Liniebreed Ondernemen, de Nationale Monumentenorganisatie en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt zo een belangrijke eerste stap gezet richting de duurzame verbinding van allerhande belanghebbenden op het gebied van kwaliteit en veiligheid op forten en vestingwerken.

Het symposium gaat breed in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken en is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken. Dagvoorzitter Janny van der Heijden neemt ons mee door het programma en diverse vragen en antwoorden passeren de revue. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe leg je dit vast? Welke veiligheidsprotocollen zijn er? Welk risico loopt de bezoeker? Wat als er een ongeval plaatsvindt? En hoe kan je op voorhand rekening houden met de veiligheid in de ontwikkel- en beheerfase?

Datum: Donderdag 29 september 2022

Aanvang: 13.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort

Kosten: € 25 per persoon, je ontvangt achteraf een factuur.

Programma en aanmelden KLIK HIER.

Onderhoud aan de vestingwerken van Naarden door Debie & Verkuijl. Foto: P. Varkevisser.

Nieuws

  • Nieuw traineeprogramma

    22 mei 2024

  • Biodiversiteit bij onze monumenten

    15 mei 2024

  • Dag van het Kasteel

    15 mei 2024