Een nieuwe tijd voor Kasteel Slangenburg!

29 augustus, 2023

Monumentenbezit werkt aan het toegankelijk maken van dit unieke top-100 monument. Kasteel Slangenburg in Doetinchem staat sinds 1 augustus 2023 leeg.

"Als eigenaar hebben wij de doelstelling om onze monumenten voor de ‘eeuwigheid’ in stand te houden en het door ons beheerde erfgoed te delen met het publiek. Het monument staat bij ons altijd centraal, dat is het vertrekpunt bij de restauratie. We richten ons daarom in eerste instantie op het behoud en conserveren van de historische waarde waarden."

Mark van den Bos, directeur/bestuurder van Monumentenbezit

Starten met zorgvuldig onderzoek

In het najaar werkt Monumentenbezit verder aan de plannen voor de restauratie en de openstelling van het kasteel. Mark: “Als eigenaar kiezen wij er op dit moment voor om ten aanzien van het hoofdhuis eerst een pas op de plaats te maken en te starten met zorgvuldig onderzoek. Dit gaat onder andere om onderzoek naar de bouw- en architectuurhistorische onderdelen, de technische kwaliteit van het interieur en de mogelijkheden voor toekomstig gebruik. Ondanks dat al veel geschreven is over de historie van het complex houden wij dit opnieuw tegen het licht. We nemen hiervoor de tijd, want de informatie uit alle onderzoeken wordt bepalend voor wat er met het kasteel kan.”

Activiteiten

Het gehele proces zal enige tijd kosten. De nodige bouwkundige en restauratieve werkzaamheden aan het hoofdhuis zullen naar verwachting enkele jaren in beslag nemen.

Toch wil Monumentenbezit het gebouw en het terrein al eerder openstellen voor het publiek. Er wordt gekeken naar mogelijk activiteiten die, in beperkte vorm, kunnen plaatsvinden zoals Open Monumentendag.

Open in 2024

Verder wordt er hard gewerkt om Kasteel Slangenburg in 2024 voor een deel publiekstoegankelijk te maken. In de tussentijd worden de bijzondere vertrekken – in de koetshuizen – bewoond. Mark: “Het plan is dat we in voorjaar van 2024 opengaan voor het publiek. Dan is iedereen weer welkom op deze bijzondere locatie. Nog even geduld dus… Met welke partijen we dat gaan doen, daar gaan we komende periode nog over in beraad.

Over het monument

Het monument ligt prachtig in het groene landschap van Doetinchem, ver weg van de drukte. Sinds de veertiende eeuw hebben verschillende kasteelheren uit het geslacht Van Baer het kasteel bewoond en verbouwd. Het kasteel biedt rust en inspiratie in een kunsthistorisch rijke omgeving.

In het kasteel vind je bijzondere schilderingen van schilder Gerard Hoet. Hij bracht een groot deel van de allegorische en mythologische wand- en plafondschilderingen aan, waaronder een zaal met scenes uit Vergilius’ Aeneas en Dido.

Nieuws

  • Nieuw traineeprogramma

    22 mei 2024

  • Biodiversiteit bij onze monumenten

    15 mei 2024

  • Dag van het Kasteel

    15 mei 2024