Trompenburgh open tijdens Dag van het Kasteel

Afgelopen weekend vond in Naarden het 25e 24h design contest plaats. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de studievereniging Stylos van de bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit Delft. Het onderwerp van deze contest was het Bastion Oranje van de Vesting Naarden. De uitdaging was om vanuit de waarde van de locatie en de gebouwen een nieuwe bestemming te bedenken. Centraal stond de analyse van historische en ruimtelijke aspecten en het architectonisch ontwerp dat vanuit deze analyse kan ontstaan. Dit in relatie tot de huidige maatschappij en toekomstige verwachtingen. 8 teams, internationaal en variërend van eerstejaars studenten tot pas afgestudeerden streden om de felbegeerde erkenning als winnaar van deze wedstrijd. 

Monumentenbezit heeft de wedstrijd gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van de opgave, foto’s, digitale tekeningen en achtergrondinformatie. Jeroen van der Werf (Monumentenbezit) heeft bij de start van het weekend een lezing verzorgd en de groep rondgeleid in de Vesting en het Bastion Oranje. Gerco Meijer (Monumentenbezit en BunkerQ) heeft ‘s middags de studenten begeleid bij hun brainstormsessie. De dag erop vormde Gerco Meijer samen met Mark van den Bos (Monumentenbezit), Lucia van der Horst (Braaksma en Roos), Tjeerd Wessel (TuD) en Lex te Loo (TuD) de jury. 

De winnaars waren ex-aequo team Hot Spot en team Strange Elements. Het eerste winnende team verbeelde een verbindende ingreep tussen de entiteiten stad, omwalling en gracht. Team Strange Elements benaderde de opgave vanuit een poëtische grondhouding en gaven veel aandacht aan lichttransport als verbindend element tussen de rondwandeling boven op de aardwerken en de spannende ruimtes daar diep onder. Het team Naarden Garden won de future award. Zij speelde als beste in op een maatschappelijk thema met hun plan voor een regionale seed-bank, waarbij de militaire gebouwen een contemporain te verdedigen nieuwe invulling krijgen.