Rijkssubsidie voor restauratie buitenplaats Trompenburgh

Monumentenbezit heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een rijkssubsidie van 2,1 miljoen euro ontvangen voor de restauratie van de bekende buitenplaats Trompenburgh in ‘s-Graveland. Het bijzondere huis in het water is vernoemd naar de zeevaarder Cornelis Tromp (1629-1691) en behoort tot een van de meest markante voorbeelden van de zeventiende-eeuwse architectuur. Niet voor niets wordt de koepelzaal van Trompenburgh gezien als een bescheiden variant van de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch. Het vrijleggen van de monumentale schilderingen, het herstel van de zeventiende-eeuwse tuin, een verruiming van de openstelling voor het publiek en een vermindering van de CO2 uitstoot: op deze vier vlakken is het de ambitie van Monumentenbezit om een grote stap voorwaarts te zetten. De komende tijd zal er uitgebreid vervolgonderzoek worden gedaan naar de bouwgeschiedenis, waarna het gebouw zo veel mogelijk zal worden teruggebracht in de zeventiende-eeuwse staat. Monumentenbezit verwacht dat de restauratie tot 2024 gaat duren.

Geschiedenis
Trompenburgh is een unieke buitenplaats uit de late Gouden Eeuw die grotendeels onveranderd de eeuwen heeft doorstaan. Omstreeks 1675 startte de bouw van de buitenplaats. Het kreeg toen de naam Sylisburgh, verwijzend naar de grafelijke titel die Tromp verkreeg van de Deense koning. Pas na de dood van Tromp kreeg het de naam Trompenburgh. Het huis bestaat uit drie bouwdelen: het corps de logis (het hoofdgebouw) dat door middel van het tussenlid wordt verbonden aan een achthoekig paviljoen. In de architectuur van het woonhuis verwijst alles naar het zeevaarders bestaan ​​van de familie Tromp. Zo ligt het huis in het water, zoals een schip in de zee, en wordt geflankeerd door vier eilanden. Het dak is als een scheepsdek ontworpen en in de koepelzaal worden grootse zeeslagen weergegeven.
Cornelis Tromp ontving op zijn buitenplaats welgestelde en voorname gasten. Deze gasten kwamen met een boot aan op de omgang van het paviljoen. Na een wandeling langs de beelden, betraden de gasten via twee trappen – die er niet meer zijn – de ‘mooiste etage’ van Trompenburgh: de bel-etage. De meest kostbare vertrekken lagen op deze verdieping gesitueerd, met als absoluut hoogtepunt de beschilderde koepelzaal.
Een ander bijzonder element was de geometrische tuin, die in samenhang met het buitenhuis is aangelegd. De tuin is onlosmakelijk verbonden met het decoratieprogramma in het huis en is het een uitzonderlijk voorbeeld van de zeventiende-eeuwse tuinarchitectuur.

Restauratie
De restauratie van het hoofdhuis zal op veel lijnen de ingeslagen weg van de laatste restauratie van 2003 – 2005 volgen. Zo worden schilderingen van verschillende plafonds vrij gelegd, evenals de balken en lambriseringen. Een van de belangrijkste onderdelen van de restauratie is de koepelzaal. Ingrepen uit de jaren ’50 -’60 van de vorige eeuw zullen worden hersteld en de oorspronkelijke afwerking en decoratie van de zaal wordt teruggebracht naar de zeventiende-eeuwse periode. De zaal zal na de restauratie opnieuw de grandeur uitstralen uit de tijd van Tromp.
Met deze restauratie wordt ook de beleving tussen huis en tuin, tussen interieur en exterieur, weer in ere hersteld. Tijdens de komende restauratie gaat de aandacht ook uit naar het herstel van de zeventiende-eeuwse structuur van de voorzijde van het park. De aanpassingen aan de achterzijde van het park worden mogelijk in de toekomst uitgevoerd.
Tevens worden op het gebied van verduurzaming diverse maatregelen getroffen. Daarmee wordt een reductie van CO2 uitstoot bereikt. Een aantal vloeren worden hersteld en waar mogelijk voorzien van vloerverwarming. De warmteopwekking zal mede door een warmtepomp gerealiseerd worden.

De toekomst van Trompenburgh
Bij de overname in 2016 van het Rijksvastgoedbedrijf naar Monumentenbezit kende Trompenburgh een gesloten karakter.  Na de restauratie worden huis en tuin op regelmatige basis opengesteld voor het publiek. In de toekomst blijft het ook mogelijk om op Trompenburgh te trouwen of kleinschalige evenementen te organiseren.