Artikel: Nederlands militair erfgoed

11 oktober, 2019

Ook in het buitenland is er aandacht voor het Nederlandse militaire erfgoed. In dit Engelstalige artikel vertelt Jeroen van der Werf over het werk dat Monumentenbezit uitvoert in de vesting Naarden. Het artikel is uitgegeven in het magazine Fort (2019, 47).