Sint-Bavokerk Aardenburg

“De Sint Bavo kerk in het oude Zeeuwse stadje Aardenburg dat eens een belangrijke handelsstad was, werd tengevolge van oorlogshandelingen in september 1944 zwaar beschadigd. De 68 meter hoge toren hield tot 28 december stand. Toen waaide hij tijdens een zware storm omver.”

Provinciale Drentsche en Asser Courant, 20 oktober 1949

In het kort

Bouwjaar: 1243
Bouwstijl: Schelde-gotiek
Staat monument: top 100-monument
Architect: onbekend
Bijzonderheden: middeleeuwse beschilderde graven

Het ontstaan

De kerk gaat terug tot 960, toen monniken van de St. Baafsabdij in Gent hier een kapel stichtten, met hergebruik van materiaal van het Romeinse castellum. Restanten van deze romaanse kapel zijn teruggevonden onder het transept. Archeologisch onderzoek bracht eveneens een uitzonderlijk klaverbladvormig koor aan het licht, dat mogelijk uit de late twaalfde eeuw dateert.
Het grote bakstenen hallenkoor kwam in de tweede helft van de veertiende eeuw tot stand. Onder het transept en koor zijn zeldzame bakstenen beschilderde grafkelders teruggevonden uit de veertiende t/m zestiende eeuw. Enkele daarvan zijn (deels) gelicht en opgesteld in de zuidbeuk van het schip.

De restauratie

De kerk werd zowel in de Tachtigjarige Oorlog als de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd en deels verwoest, gevolgd door ingrijpende restauratie en herbouw in respectievelijk in het midden van de zeventiende en van de twintigste eeuw. Het schip, het transept en de toren zijn in 1960 overgedragen aan het Rijk en in 2016 aan Monumentenbezit. Het koor, de consistoriekamer uit 1667 en de na-oorlogse sacristie zijn steeds in eigendom gebleven van de Hervormde Gemeente.

Het gebouw

De Sint Bavo ofwel Sint Baafs in Aardenburg prijkt vooral vanwege het zogenoemde Schelde-gotische schip, transept en toren op de lijst van top-100 rijksmonumenten. Het is het enige voorbeeld in Nederland van deze dertiende-eeuwse bouwstijl, die verder alleen in Vlaanderen voorkomt. Meest bepalend voor het Schelde-gotische (Doornikse) karakter zijn het transept, schip en de toren uit het tweede kwart van de dertiende eeuw. Kenmerkende elementen zijn de zuilen met knopkapitelen in het schip, het triforium, de lancet-vensters en de toren. De eerste fases van werden uitgevoerd in veldsteen en Doornikse steen, maar vanaf ca.1230 werd de kerk overwegend in baksteen gebouwd. Daarmee wijkt de Sint Bavo af van andere Schelde-gotische kerken en is het een vroeg voorbeeld van baksteenbouw in Nederland.

BEZOEK HET MONUMENT

De Sint Bavo Kerk is te bezoeken. Kijk op de website voor de actuele openingstijden en activiteiten.

Bezoekadres
Sint Bavostraat 5
4527 CJ Aardenburg