Grafmonument van Liere

“In 1887 werd ik eigenaar van den grafkelder in het koor der Ned. Herv. Kerk te Katwijk-binnen, met het daarop geplaatste monument van den beeldhouwer Rombout Verhulst, door hem in 1663 vervaardigd voor Vrouwe Maria van Reigersbergen, weduwe van den Heer Willem van Liere […].”

J. van Wassenaar van Catwijck, 4 februari 1920

In het kort

Bouwjaar: 1663
Opdrachtgever: Maria van Reygersbergh
Beeldhouwer: Rombout Verhulst
Gesitueerd in: Nederlandse Hervormde Kerk te Katwijk
Bijzonderheden: één van de vroegste in particuliere opdracht vervaardigde praalgraven

Het ontstaan

De marmeren tombe met het grafmonument van Willem van Liere, Heer van Katwijk, staat in het noordelijke zijkoor van de Nederlandse Hervormde Kerk te Katwijk aan den Rijn. Het grafmonument is vervaardigd door de Vlaamse beeldhouwer Rombout Verhulst in opdracht van Maria van Reygersbergh. Zij was sinds 1654 de weduwe van Van Liere en ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot liet Van Reygersbergh dit grafmonument in 1663 vervaardigen. Het bijzondere aspect aan dit grafmonument is niet alleen de beeldhouwer Verhulst, die onder meer bekend is van een deel van het beeldhouwwerk aan het stadhuis van Amsterdam en later het praalgraf van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maar vooral dat het graf één van de vroegste in particuliere opdracht vervaardigde praalgraven is van deze omvang en grandeur. 

De overdracht

J. van Wassenaer van Catwijck was de laatste particuliere eigenaar van het grafmonument. Tevens was hij via zijn oom, Otto Baron van Wassenaar van Catwijck, een erfgenaam. In 1920 bood hij het grafmonument aan de Staat der Nederlanden aan, omdat hij ervan was overtuigd dat het monument bij de Staat in veiligere handen zou zijn dan bij een particulier. Echter verbond hij aan de schenking wel enkele voorwaarden.

  • Het monument zou moeten blijven op zijn oorspronkelijke plaats;
  • De Staat zou de verplichting op zich moeten nemen de noordelijke helft van het koor en de grafkelder, waarvan hij eigenaar wenste te blijven, te onderhouden;
  • Hij zou ongehinderd het monument moeten kunnen bezichtigen en in het koor bij begrafenissen een dienst moeten kunnen houden.

De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg schreef in haar advies aan de Minister dat algemeen gezien het niet wenselijk was om een particulier monument over te nemen. Echter moest uit het oogpunt van het kunsthistorische belang een uitzondering gemaakt worden. Daarom werd aanbevolen om met de voorwaarden akkoord te gaan en op het aanbod in te gaan. Hierop volgend restaureerde de Rijksgebouwendienst in 1927 het noordelijke zijkoor en in de periode 1946-1947 werd het grafmonument zelf hersteld. De voorwaarden van J. van Wassenaer van Catwijck gelden vandaag de dag nog altijd.

Het beeldhouwwerk

Het beeldhouwwerk vertoont de overleden Heer van Katwijk liggend op een sarcofaag. Achter hem is zijn weduwe weergegeven, levend en in opgerichte houding. Ze rouwt bij het opgebaarde lichaam van haar overleden man. De beschouwer wordt zo bij het rouwproces betrokken. Dat zij levend wordt afgebeeld was een nieuw fenomeen. Na de dood van haar man was Maria van Reygersbergh bijna twintig jaar Vrouwe van Katwijk en na haar dood in 1673 werd ze ook in het graf bijgezet. Tegen de muur achter het monument is een grafschrift aangebracht, omgeven door festoenen en putti met de kwartierstaten en familiewapens van het geslacht Van Liere en de Van Wassenaers. Onder de tombe bevindt zich een grafkelder.

BEZOEK HET MONUMENT

Het grafmonument van Willem van Liere bevindt zich in de Dorpskerk van Katwijk. Kijk voor de openingstijden van de kerk op de website.

Bezoekadres
Kerklaan 12
2223 AN Katwijk aan Zee