Sassenpoort

Sassenpoort

Sassenpoort “Een werkman buiten de Sassenpoort, die op tijd op zijn werk in de stad moet zijn, gevoelt elke dag meer het gemis van de klok op den Sassenpoortentoren. Hij vraagt of -nu de restauratie van het bovenste gedeelte voor een goed deel is afgeloopen- […] de...
Sint-Lievensmonstertoren

Sint-Lievensmonstertoren

Sint-Lievensmonstertoren “Zierikzee werd beroofd van zijne trotsche St. Lieve monster kerk, een bouwwerk waarop alle Zeeuwen konden borgen. Zoo bleef er weinig over […].” Middelburgsche Courant, 10 februari 1898 In het kort Bouwjaar: tussen 1454 en 1530 Bouwstijl:...
Kerktoren Goedereede

Kerktoren Goedereede

Kerktoren Goedereede “Tot de zeer oude torens moeten voorts West-kapelle en Goedereede worden gerekend waar aanvankelijk sprake was van een kerktoren die later een licht kreeg.” Leeuwarder Courant, 23 december 1978 In het kort Bouwjaar: circa 1450 en 1515Bouwstijl:...
Kasteeltoren IJsselstein

Kasteeltoren IJsselstein

Kasteeltoren IJsselstein “Hier vindt men een Gothisschen vierkanten traptoren, die eenig is in ons land. Daarin bevindt zich eene sierlijk steenen trap, gedekt door ribgewelven, welke op kunstige wijze zijn samengesteld. Nergens in Nederland kan de weerga van deze...
Stenen baak

Stenen baak

Stenen baak “[…] eene eventuele looping van de Stenen Baak nabij Brielle. Gaarne zal ik van u vernemen of door uwe Excellentie prijs wordt gesteld op het behoud van dit bouwwerk.” Brief van de minister van Oorlog aan de minister van Binnenlandse Zaken, 21 mei...
Kronenburgertoren

Kronenburgertoren

Kronenburgertoren “De gemeenteraad van Nijmegen, heeft besloten den vermaarden Kronenburgertoren, welke uit een oudheidkundig oogpunt bij het slopen van de vesting gespaard bleef, weer voor 5 jaar van den staat in beheer nemen.” Delftsche Courant, 11 februari 1898 In...