Gedenkmonument Graaf Adolf

Gedenkmonument Graaf Adolf

Gedenkmonument Graaf Adolf “Lijf ende goedt te zamen, heb ick oock niet verschoont, Mijn broeders hoogh van namen, hebben dit ook betoont. Graaf Adolph is gebleven in Vrieslandt in den slagh, Zijn ziel in ‘t eeuwig leven, verwacht den jongsten dagh.” Vierde couplet...
Gedenknaald Huis te Manpad

Gedenknaald Huis te Manpad

Gedenknaald Huis te Manpad “Vooral het Manpad, aangeduid door den gedenknaald dien D.J. van Lennep hier in 1817 oprichtte, is een klassieke plaats.” Algemeen Handelsblad, 10 juni 1894 In het kort Bouwjaar: 1817Opdrachtgever: David Jacob van LennepArchitect:...
Gedenknaald Rijswijk

Gedenknaald Rijswijk

Gedenknaald Rijswijk “Gister heeft de aanbesteding plaats gehad van het geheel vernieuwen, opwerken, herstellen en schoon houden van de bekende historische gedenknaald te Rijswijk […] en was de minste inschrijver de heer JWH Kasper voor de som van f 975” Dagblad van...
Gedenknaald Apeldoorn

Gedenknaald Apeldoorn

Gedenknaald Apeldoorn “Op uitnodiging van den Burgemeester gaf de Koningin nu het sein tot de onthulling en viel het omhulsel van het 17 meter hooge hardsteenen gevaarte, dat met een oorverdovend gejuich door de menigte werd begroet.” Het Nieuws van den Dag: Kleine...
Grafmonument van Liere

Grafmonument van Liere

Grafmonument van Liere “In 1887 werd ik eigenaar van den grafkelder in het koor der Ned. Herv. Kerk te Katwijk-binnen, met het daarop geplaatste monument van den beeldhouwer Rombout Verhulst, door hem in 1663 vervaardigd voor Vrouwe Maria van Reigersbergen, weduwe van...