BEHOUD

DSC09141.jpg

Het monumentenbeheer van SMB is daarom gericht op de lange termijn. Door geregeld, in sommige gevallen zelfs constant, onderhoud aan de monumenten uit te voeren neemt de kwaliteit ervan gestaag toe. In eerste instantie zal daarbij achterstallig onderhoud worden ingehaald, daarna zal er een constante goede staat van onderhoud ontstaan die slechts met geringe ingrepen op peil gehouden hoeft te worden. Het voorkomt grootschalige restauraties in de toekomst. Voor de gebruikers betekent dit dat het onderhoud als het ware mee gaat lopen in het dagelijkse reilen en zeilen rond het monument. De hinder wordt minder.

Het constante, rustige onderhoud biedt de mogelijkheid om met de bouwpartners afgewogen keuzes te maken, deze gaande het werk te monitoren en bij te sturen. Er wordt gezamenlijk kennis opgebouwd over materiaalgedrag en er is ruimte voor het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek. Het werk is niet gericht op de kortetermijnwinst, maar op langdurige waarborging van kwaliteit.

Een belangrijk bijkomend voordeel van deze rustige aanpak is dat niet alleen het werk gespreid wordt over meerdere jaren, maar ook de kosten ervan. Ondertussen geeft het voortdurende vergaren van kennis ook steeds beter inzicht in de kostenontwikkeling. Het ramen van de onderhoudskosten op langere termijn zal daardoor steeds preciezer, en mogelijk zelfs voorspelbaar, worden. Het vormt dus ook een waarborg van de financiële gezondheid van de organisatie.