HERBESTEMMING

DSC00097.JPG

SMB zet zich in voor het duurzaam exploiteren van de monumenten uit haar portefeuille. Niet alle gebouwen kunnen hun oorspronkelijke functie behouden, bijvoorbeeld door veranderingen in de samenleving. Een kritische blik op de functie kan dan doen besluiten om een nieuwe functie toe te voegen aan de geschiedenis van het monument.

Door middel van het herbestemmen van monumenten zorgt SMB voor een nieuwe toekomst van het gebouw. Onder andere kerken hebben het tegenwoordig moeilijk. Deze bouwwerken stromen langzaam leeg. Daarom moet er voor kerken regelmatig een nieuwe functie worden gevonden.

Een herbestemming is in de ogen van SMB pas gezond als de exploitatie van het gebouw niet alleen zorgt voor het terugverdienen van de investering, maar ook het onderhoud op de langere termijn borgt. Met behulp van een eigen databasesysteem Heritage Development Model (HDM) kunnen tijdens de ontwerpfase verschillende herbestemmings scenario’s worden geanalyseerd. Met deze analyse kan in korte tijd de meest nuttige en zinvolle bestemming worden geselecteerd en de haalbaarheid daarvan worden bepaald.

Herbestemmen gaat niet alleen om cijfers. Voor SMB is het hoofddoel van een herbestemming om de (historische) ziel van het gebouw te vatten en uit te dragen naar het publiek. Mensen hebben een emotionele betrokkenheid bij monumenten. Deze betrokkenheid alleen al maakt een zorgvuldige afweging noodzakelijk. Daarom houdt SMB zich actief bezig met de herbestemming van de monumenten en is zij als eigenaar altijd nauw betrokken. Dit is wat SMB verstaat onder het creëren van échte toegevoegde waarde.

Door een herbestemming intergraal te benaderen kan het behoud van het gebouw, en specifiek het monumentale karakter daarvan, op de langere termijn worden gewaarborgd.