HERBESTEMMING

DSC00097.JPG

Door middel van het herbestemmen van onze monumenten zorgen we voor een nieuwe toekomst van het gebouw. Voornamelijk kerken hebben het tegenwoordig moeilijk. Deze bouwwerken stromen langzaam leeg, waardoor de gebruiksfunctie moet veranderen. We moeten daarom vaak voor kerken een nieuwe functie vinden. SMB zet zich in voor het duurzaam exploiteren van deze monumenten uit onze portefeuille.

Een herbestemming is pas gezond als de exploitatie van het gebouw niet alleen zorgt voor het terugverdienen van de investering, maar ook het onderhoud op de langere termijn kan gaan financieren. Middels het databasesysteem van SMB kunnen tijdens de ontwerpfase verschillende herbestemmingsscenario’s worden geanalyseerd zodat vooraf met een exploitant duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over de huur. Het behoud en beheer van het gebouw wordt op die manier ook op de langere termijn voor SMB gewaarborgd.