Over onze Stichting

 

Wie wij zijn


Onze missie


Wat wij doen


Wij zijn er voor alle monumenten in Nederland
— Mark van den Bos, directeur
IMG_3818.jpeg
 

Wie wij zijn

Huis Trompenburgh.jpeg
 

De Stichting Beheer Nationale Monumentenorganisatie is de monumentenbeheersorganisatie, van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). De Stichting zet zich op landelijke schaal in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.

Op dit moment bestaat de portefeuille uit 30 zeer diverse objecten. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen of landgoederen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten.  De bijzondere diversiteit van de verschillende monumenten is uniek en komt omdat Stichting Beheer NMo zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een specifiek thema of een geografische regio beperkt. 

De Stichting treedt in dit kader op als vangnet voor monumenten die niet bij een andere organisatie geplaatst kunnen worden. Hiermee wil de stichting een toevoeging zijn in het landschap van de Nederlandse monumentenzorg met een verbindende rol tussen de reeds bestaande monumentenorganisaties.

Het team bestaat uit bouwkundige gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden en bouw- en architectuurhistorici. Incidenteel wordt ook op projectmatige basis gewerkt met externen.

Werken bij de NMo? Bekijk de beschikbare vacatures.

 
 

Onze missie

IMG_2108.JPG
 
 

De Stichting Beheer NMo is een vangnet voor alle bedreigde monumenten ongeacht hun type. De missie staat primair in het teken van het realiseren van haar hoofd-doelstelling: het instandhouden van monumenten en/of architectonisch waardevolle gebouwen die zij in het bezit heeft. De Stichting probeert een optimaal restauratieniveau te bereiken met behoud van originele elementen en tegelijkertijd voor bezoekers, bewoners en gebruikers een prettige woon- en werkruimte te realiseren.

De gestelde missie verschilt ten opzichte van andere landelijke opererende organisaties die zich richten op het beheer van monumenten. Andere organisaties richten zich vaak specifiek op gebouwen met een bepaalde typologie of opereren in een specifieke regio. Dit onderscheid wordt bewust niet gemaakt waardoor de Stichting een unieke positie inneemt binnen de Nederlandse monumentenzorg. Deze positionering maakt dat vrijwel elk type monument in principe kan worden ondergebracht bij ons.

 

 

Wat wij doen

IMG_1894.JPG

BEHOUD

Zorgen voor een langdurige instandhouding van onze monumenten

Kantinegebouw_Plafond.png

ONDERZOEK

Het onderzoeken van cultuurhistorische gegevens en architectuurhistorische elementen

IMG_4449.jpg

hERBESTEMMING

Een nieuwe passende toekomst voor onze monumenten

PHOTO-2018-12-04-14-19-35.jpg

RESTAURATIE

Een nieuwe impuls met behoud van de historische waarde

 

Kerngegevens

Stichting Beheer NMo staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Team

Mark van den Bos
Directeur/bestuurder

Jeroen van der Werf
Projectleider

Ger Copier
Projectleider

Robin Koot
Projectleider

Lenneke Willemstein
Architectuurhistorica/bouwkundig adviseur

Gerco Meijer
Architect

Raad van toezicht

Drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford
Voorzitter

Prof. dr. K.A. (Koen) Ottenheym
Lid

Dhr. I. (Ido) Esman MSc
Lid