Schotse huizen 'Het Lammeken', Veere

BESCHRIJVING

Aan de Kaai bevinden zich nog twee laatgotische huizen (nr. 25 en 27), de zogenaamde ‘Schotse huizen’. Die herinneren aan de eeuwenlange handelsbetrekkingen die Veere met Schotland heeft onderhouden. Beide huizen zijn gebouwd door Schotse wolhandelaren. Het linkerhuis ‘Het Lammeken’ dateert uit 1539. Beide huizen bezitten twee bouwlagen, een kelder en een zolder en zijn voorzien van een natuurstenen gevel. ‘Het Lammeken’ heeft een trapgevel met pinakels. Zowel in de boogtrommels als boven de stenen kruisvensters bevindt zich traceerwerk. In de muurankers zijn distelbloemen verwerkt die ook voorkomen in het Schotse wapen. Beide huizen zijn een mooi voorbeeld van de laatste bloeiperiode van de gotiek.

In de zestiende eeuw was Veere een, tot in heel Europa, bekende havenplaats geworden. Op economisch gebied wist men hier een interessant handelscontract te sluiten met de conventie van Schotse Koninklijke steden, de zogenaamde ‘Schotse stapel’. Wat inhield dat Veere een handelsmonopolie had voor allerlei uit Schotland afkomstige goederen (met name wol), die bestemd waren voor Nederland of werden verhandeld of vervoerd vanuit Veere. Dit bracht met zich mee dat een groot aantal buitenlandse kooplieden in Veere kantoor had, maar ook Schotse vertegenwoordigers en handelaren zich hier vestigden.

Het Lammeken werd in opdracht van Joos Olivers, koopman van Schotse origine, gebouwd. Het pand dankt zijn naam aan het lam op de gevelsteen. Het verwijst uiteraard naar de wolhandel. Het huis is van grote betekenis voor de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland. Toen Victor de Stuers, Rijksadviseur voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, het huis in 1881 bij toeval passeerde en opmerkte dat het werd gesloopt, kocht hij het op staande voet voor achthonderd gulden en schonk zijn verwerving aan het Rijk op voorwaarde dat het als monument bewaard zou blijven en teruggebracht zou worden in oorspronkelijke staat. Momenteel zijn beide huizen in gebruik als museum en tentoonstellingsruimte.

BEZOEK

Het museum Veere is van 30 maart tot en met 5 november dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Van 6 november tot 29 maart op zaterdag en zondag en tijdens schoolvakanties van 13:00 tot 17:00 uur.

Entreeprijzen

Vanaf 15 personen geldt een gereduceerd tarief:
Vanaf 18 jaar: € 5,00 per persoon
Kinderen van 4 tot 18 jaar: € 2,50 per persoon

Gratis voor Museumkaarthouders en kinderen t/m 3 jaar.