RUÏNE VAN BREDERODE

Het ruïne complex bestaat voor het grootste deel uit gedeeltelijk bewaarde muren op twee eilanden: het vierkante hoofdgebouw, een restant van de voorburcht en voorhof.

De Ruïne van Brederode werd van 6 augustus tot en met 5 september 1876 door 2368 personen bezocht.
— Nederlandsche staatscourant, 21 oktober 1876

Met de Ruine van Brederode worden de resten aangeduid van kasteel Brederode te Santpoort-Zuid. Het kasteel werd waarschijnlijk tussen 1240 en 1280 gebouwd in opdracht van Willem I van Brederode. Het vierkante complex bevatte drie vierkante torens op de hoeken van de woonvleugels en een ronde toren op de hoek van de binnenplaats. Er was een voorburcht en een buitenhof. De poorttoren en een deel van de noordelijke vleugel zijn uitstekend bewaard gebleven. Het kasteel diende waarschijnlijk ter bescherming van een belangrijke verbindingsweg.

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten bleven de Brederodes trouw aan Margaretha van Beieren, waardoor het kasteel in 1351 werd belegerd door de Kabeljauw-gezinde Gijsbrecht II van Nijenrode. Na de overgave was het kasteel zo zwaar beschadigd, dat het werd gesloopt en herbouwd in 1354. Het werd daarna nog enkele malen bewoond. In 1491 werd het kasteel geplunderd door Duitse soldaten en in 1573 in brand gestoken door Spaanse troepen. In 1679 kwam het in handen van de staten Holland. Met het beschermen van de toen volledig ondergestoven ruïne werd in 1862 begonnen. In de negentiende eeuw werd het bouwwerk in opdracht van de staat gerestaureerd. Tijdens bovengenoemde werkzaamheden werden enkele gebruiksvoorwerpen gevonden. Deze  worden nu in de donjon van de ruïne tentoongesteld.

Plattegrond van Kasteel Brederode, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Plattegrond van Kasteel Brederode, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

BEZOEK HET MONUMENT


Voor meer informatie, activiteiten en de openingstijden kunt u terecht op onderstaande website van de Ruïne van Brederode.

Bezoekadres

Velserenderlaan 2
2082 LA  Santpoort-Zuid