RESTAURATIE

DSC09515.jpg

Restaureren is een ingrijpend proces in het monument en vanuit professioneel oogpunt uitdagend en mooi om te mogen doen. Ondanks dat stelt SMB dit proces het liefst zo lang mogelijk uit door op tijd onderhoud uit te voeren. Soms ontkomt men er niet aan en is een restauratie noodzakelijk. 

Voordat SMB start met een restauratie wordt altijd historisch onderzoek uit uitgevoerd. Dit kan gaan om bouw- of kleurhistorisch onderzoek, maar ook om archief onderzoek. De relevante gegevens uit de onderzoeken dienen als basis voor een restauratievisie. Naast het onderzoek worden de afzonderlijke onderdelen van het monument gewaardeerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen. 

Bij restauratie is het van belang dat de essentie van het monument niet verloren gaat. Daarom gaat SMB in haar restauratievisie uit van een aantal onderdelen:

  • Behoud van oorspronkelijke elementen en (hoofd)structuur van het monument.

  • Storende factoren in structuur en afwerking worden zoveel mogelijk verwijderd, zodat er een harmonieus geheel ontstaat, in lijn met de monumentale waarden.

  • Een eventuele reconstructie wordt altijd gedaan op basis van historisch correctie onderbouwing.

Op basis van deze punten kan samen met het inhoudelijke programma een ontwerp worden gemaakt. Dit ontwerp wordt vertaald in een bestek. Met het ontwerp en het bestek wordt een passende uitvoeringspartij gezocht, die het uiteindelijke werk zal uitvoeren. Ook tijdens de uitvoeringsperiode blijft SMB bij het werk betrokken. Zij waakt ervoor dat de uitgangspunten niet verloren gaan en er volgens de vastgestelde restauratieprincipes wordt gewerkt.