Gebouw P’ te Naarden. Bouwhistorisch onderzoek en waardestelling.


Gebouw P’ is gebouwd tijdens de modernisering van de vesting Naarden in de periode 1875-1880. De verouderde 17e-eeuwse vestingwerken werden toen aangepast aan de moderne oorlogsvoering.
Het huidige gebouw werd in 1875 ontworpen, aanbesteed en gerealiseerd. Dat laatste wordt herdacht met de sluitsteen in de boog boven de dubbele deur van de remise. Het gebouw is daarna, tot de restauratie van het ravelijn in 2003, niet meer gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen tijdens de restauratie waren de aanleg van een toilet, aanleg van NUTS-voorzieningen, het plaatsen van stalen en houten kozijnen en herstel en vervanging van de luiken en opgeklapte deuren. Dit onderzoek is ter grondslag van het voornemen van een verbouwing in het gebouw geschreven.

RCE_087532_1963.jpg
 
1908.jpg

De brugwachterswoningen van Naarden-Vesting in de negentiende eeuw.


In het derde kwart van de negentiende eeuw werden de verouderde vestingwerken van Naarden vernieuwd. Naast de komst van nieuwe kazernes werden ook de twee bestaande brugwachterswoningen herbouwd. Daarnaast werden er twee nieuwe brugwachterswoningen gebouwd. Omdat de vier Naardense woningen voor brugwachters significante overeenkomsten vertonen, is er door de Stichting een onderzoek uitgevoerd naar de typologie van negentiende-eeuwse wachterswoningen bij vestingen en forten in Nederland. Nieuwsgierig geworden? Lees dan het volledige onderzoek via de link.

 

De restauratie van het kantinegebouw te Naarden.


In 2017 werd het voormalige kantinegebouw in Naarden-Vesting gerestaureerd. Naar aanleiding van deze restauratie heeft de Stichting een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en de volledige restauratie vastgelegd. Benieuwd naar het eindresultaat? Via de link is het restauratieonderzoek te bekijken. 

kantinegebouw.jpg