De herontdekking van de negentiende-eeuwse buitenkleuren van de vesting Naarden

Voor het Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond heeft Monumentenbezit een artikel geschreven over het kleuronderzoek in de vesting Naarden.

Gebouw P’ te Naarden. Bouwhistorisch onderzoek en waardestelling

Gebouw P’ is gebouwd tijdens de modernisering van de vesting Naarden in de periode 1875-1880. De verouderde 17e-eeuwse vestingwerken werden toen aangepast aan de moderne oorlogsvoering.

Het huidige gebouw werd in 1875 ontworpen, aanbesteed en gerealiseerd. Dat laatste wordt herdacht met de sluitsteen in de boog boven de dubbele deur van de remise. Het gebouw is daarna, tot de restauratie van het ravelijn in 2003, niet meer gewijzigd. 

De brugwachterswoningen van Naarden-Vesting in de negentiende eeuw

In het derde kwart van de negentiende eeuw werden de verouderde vestingwerken van Naarden vernieuwd. Naast de komst van nieuwe kazernes werden ook de twee bestaande brugwachterswoningen herbouwd. Daarnaast werden er twee nieuwe brugwachterswoningen gebouwd.
Omdat de vier Naardense woningen voor brugwachters significante overeenkomsten vertonen, is er door de Stichting een onderzoek uitgevoerd naar de typologie van negentiende-eeuwse wachterswoningen bij vestingen en forten in Nederland. Nieuwsgierig geworden? Lees dan het volledige onderzoek via de link.

Restauratieverslag van het kantinegebouw te Naarden

In 2017 werd het voormalige kantinegebouw in Naarden-Vesting gerestaureerd. Naar aanleiding van deze restauratie heeft de Stichting een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en de volledige restauratie vastgelegd.

Benieuwd naar het eindresultaat? Via de link is het restauratieonderzoek te bekijken. 

Restauratieverslag brugwachterswoning te Naarden

Omdat de brugwachterswoning niet meer in een verhuurbare staat verkeerde, werd besloten om de woning te restaureren. Naar aanleiding van deze restauratie, is er onderzoek gedaan naar de brugwachterswoning. Nieuwe gegevens zijn aan het licht gekomen en worden in dit restauratieverslag besproken. Dit restauratieverslag is ontstaan ter aanvulling op de bestaande onderzoeken, ter verantwoording van de restauratiekeuzes en ter verslaglegging van de restauratie.