De brugwachterswoningen van Naarden-Vesting in de negentiende eeuw

In het derde kwart van de negentiende eeuw werden de verouderde vestingwerken van Naarden vernieuwd. Naast de komst van nieuwe kazernes werden ook de twee bestaande brugwachterswoningen herbouwd. Daarnaast werden er twee nieuwe brugwachterswoningen gebouwd. Omdat de vier Naardense woningen voor brugwachters significante overeenkomsten vertonen, is er door de SMB een onderzoek uitgevoerd naar de typologie van negentiende-eeuwse wachterswoningen bij vestingen en forten in Nederland. Nieuwsgierig geworden? Lees dan het volledige onderzoek via de link.


De restauratie van het kantinegebouw te Naarden

In 2017 werd het voormalige kantinegebouw in Naarden-Vesting gerestaureerd. Naar aanleiding van deze restauratie heeft de SMB een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en de volledige restauratie vastgelegd. Benieuwd naar het eindresultaat? Via de link is het restauratieonderzoek te bekijken.