PUBLICATIES

Monumentenbezit voert onderzoek uit om de kennis van haar monumenten te vergroten. Dit doen wij bij specifieke vraagstukken, maar ook bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van onze projecten. Het is voor ons van belang om de opgedane kennis te delen, door onder andere het schrijven van publicaties in onze jaarverslagen, boeken en andere externe media. Wij delen ze hieronder ook graag met jou.

 • De grote kerk in veere en de invasie van 1809

  20 september 2022

  Lees verder
 • De Gele Loods, gymnastiekloods en andere loodsen in Naarden

  20 september 2022

  Lees verder
 • Kasteelterreinen geven hun geheimen prijs

  20 september 2022

  Lees verder
 • De vogelluchten van Trompenburgh

  22 april 2021

  Tijdens de restauratie van de buitenplaats Trompenburgh zijn verschillende verflagen op het plafond in de vestibule verwijderd. Er kwam een prachtige beschilderde vogellucht tevoorschijn. Dit artikel neemt je mee in het proces van vrijleggen, uitgevoerd door restauratoren onder leiding van Ruth Jongsma.

  Lees verder
 • De vestingwerken van Naarden

  1 november 2020

  Dit artikel gaat over het ontstaan van de vesting Naarden en de ontwikkeling van de vesting in verschillende periodes.

  Lees verder
 • De Gedenknaald in Rijswijk

  1 mei 2020

  Niet alleen de geschiedenis van de Vrede van Rijswijk en het paleis wordt besproken, maar ook de gedenknaald die in 1792-1794 is opgericht.

  Lees verder
 • De Mariahoeve

  1 mei 2020

  In dit artikel wordt een omschrijving van de boerderij gegeven. Ook komt de bouwstijl van de Mariahoeve uitgebreid aan bod.

  Lees verder
 • The restoration work in Naarden

  11 oktober 2019

  De vesting Naarden heeft constant onderhoud nodig. Jeroen van der werf is projectleider in de vesting en vertelt over alle werkzaamheden aan de vesting die worden uitgevoerd door Monumentenbezit.

  Lees verder
 • De herontdekking van de negentiende-eeuwse buitenkleuren

  14 juni 2019

  De vesting Naarden is in de negentiende eeuw uitgebreid en gemoderniseerd. Houtwerk kreeg toen ook een nieuwe kleur verf. Monumentenbezit heeft in de vesting kleuronderzoek uitgevoerd om te onderzoeken welke kleuren er oorspronkelijk op het houtwerk zat.

  Lees verder
 • Eeuwenlange fascinatie voor de Ruïne van Slot Teylingen

  1 mei 2019

  Het artikel focust zich op de omgeving van het slot Teylingen en de relatie die de ruïne heeft met het omliggende landschap en nabijgelegen dorp Sassenheim.

  Lees verder
 • Alles moet blijven zoals het was

  1 mei 2019

  Veranderingen gaan altijd gepaard met voor- en tegenstanders. Zo ook in de vesting Naarden. Na de opheffing van Naarden als vesting in 1926 ontstond de discussie over wat er moest gebeuren met de stad.

  Lees verder
 • De brugwachterswoningen van Naarden-Vesting in de negentiende eeuw

  10 mei 2018

  In de vesting Naarden stonden in de negentiende eeuw maar liefst vier brugwachterswoningen. Slechts één daarvan staat er nog en is door Monumentenbezit gerestaureerd. In dit artikel wordt het onderzoek naar de typologie van negentiende-eeuwse wachterswoningen besproken.

  Lees verder
 • De modernisering van de vesting naarden in de negentiende eeuw

  1 mei 2018

  Tijdens de herbestemming van de gebouwen P' en Q' op Ravelijn 6 is archiefonderzoek gedaan naar de modernisering van de vesting in de negentiende eeuw. De verrassende uitkomsten hiervan zijn verwerkt tot dit artikel.

  Lees verder