Dicht leggen kap, Grote Kerk Veere

Projectleider aan het woord:

“Vinden van de juiste oplossing voor het handhaven van een goede leefomgeving voor de vleermuizen”

Een heel andere uitdaging van ecologische aard is de aanwezige Vleermuizen. In de Kerk overwinteren volgens de meest recente tellingen zo’n 350 dwergvleermuizen. Deze zorgden al geruime tijd voor overlast in de vorm van uitwerpselen. In de winter verblijven de dieren voor het grootste deel in de toren van de kerk. De dikke muren zijn door hun constante temperatuur de ideale overwinteringsplaats voor de vleermuizen. In de zomer bevinden de vleermuizen zich ook in het schip en de zijbeuken. Hier zoeken ze een veilig onderkomen als zij overdag in slaap zijn. Omdat het een beschermde diersoort betreft is al in een vroeg stadium contact gezocht met de Zoogdiervereniging. Samen met de Zoogdiervereniging is een plan opgesteld om de kerk te ontwikkelen zonder de vleermuispopulatie te beschadigen. Dit heeft geleid tot diverse ingrepen. In september 2017 is een vloer aangebracht in het schip ter hoogte van de kapvoet. De vloer is aangebracht om de vleermuizen in de kap een plaats te bieden waar zij in de zomer kunnen verblijven zonder overlast te veroorzaken of overlast te ondervinden. De volgende stap is het aanbrengen van zogenaamde “wegkruipvoorzieningen” en invliegopeningen om te zorgen dat de locatie zo aantrekkelijk mogelijk wordt. Pas als dit gebeurt is kan er begonnen worden aan het “verhuizen” van de vleermuizen. Door in het schip kieren te dichten worden de vleermuizen aangespoord om de nieuwe of verbeterde plek te kiezen. Dit proces neemt ten minste 4 jaar in beslag.

Meer informatie over de Grote Kerk van Veere? Klik dan hier.

Ger Copier

Projectleider