Voeg- en metselwerkherstel in Naarden-Vesting

De vestingmuur van Naarden-Vesting kent op een aantal locaties een grote achterstand in het onderhoud. Om de algemene onderhoudsstaat van de honderden jaren oude muur te verbeteren, is SMB een samenwerking aangegaan met restauratie aannemer Nico de Bont. Het doel van deze samenwerking is om aan de hand van een onderhoudsplan de komende jaren gefaseerd te werken aan het onderhoud en het herstel van het voeg- en metselwerk van de vestingmuur.

De vestingmuren zijn aan het eind van de zeventiende eeuw opgetrokken in baksteen en in de negentiende eeuw veelal hersteld, verbeterd en aangepast. Hierdoor bestaan de muren uit drie tijdlagen. Het achterste gedeelte van de muren bestaat nog uit het oorspronkelijke metselwerk en de voorste lagen zijn negentiende-eeuwse stenen met her en der twintigste-eeuwse herstellingen. 

De visie vanuit SMB op de herstelwerkzaamheden is om zoveel mogelijk oud metselwerk te behouden. Afkomende stenen zullen dan ook zoveel mogelijk hergebruikt worden. Enkel daar waar hoogstnoodzakelijk zal nieuw metselwerk ingeboet worden. De nieuwe stenen zijn speciaal voor Naarden-Vesting gebakken op basis van de uiterlijke kenmerken en kwaliteiten van de oude stenen. 

Momenteel zijn de eerste proefvlakken bij bastion Oud-Molen opgeleverd en zal na de bouwvakantie worden aangevangen met de werkzaamheden.