Restauratie zuid- en westzijde, Sint Lievensmonstertoren

 

PROJECTLEIDER AAN HET WOORD

Het terug brengen van de pinakels wordt het hoogtepunt!
— Robin Koot

In de januaristorm van 2018 kwam de Sint Lievensmonstertoren (in de volksmond de ‘dikke toren’ genoemd) regionaal in het nieuws toen één van de pinakels van de toren naar beneden was gekomen. Direct na de storm werden de overige pinakels gecontroleerd. Een klein aantal daarvan werden gedemonteerd, omdat er twijfel was over de constructieve veiligheid. 

Naast de toestand van de pinakels, werden er door Stichting Monumenten Bezit direct na de overdracht van de toren in 2016 al diverse gebreken geconstateerd aan de toren. Zo ontbreekt er op verschillende plaatsen voegwerk, is natuursteen aangetast en heeft het glas-in-lood aandacht nodig. Door SMB werd dan ook in 2017 een subsidie aanvraag ingediend om het casco van de toren te kunnen restaureren. 

Dit jaar zullen de zuid- en westzijde van de toren (de twee zijde met het grootste schadebeeld) aangepakt worden.  De gevels zullen geheel worden voorzien van steigerwerk, waar vanaf het metsel- en voegwerk zal worden hersteld. Ook zullen diverse natuursteen onderdelen worden aangepakt en worden de glas-in-lood panelen opnieuw verlood. Tenslotte zal ook de omloop worden voorzien van een nieuwe dakbedekking. In een volgende onderhoudsperiode zullen werkzaamheden aan de noord- en oostgevel worden uitgevoerd. 

Bekijk ook de monumentenpagina van de Sint Lievensmonstertoren voor meer informatie over de toren.

410A8797.jpg