KASTEELTUINEN VAN DE RUÏNE VAN TEYLINGEN

Achtergrond
De gemeenteraad van Teylingen heeft op 8 november 2012 een motie aangenomen, waarin zij het college van bestuur oproept het als verantwoordelijkheid van de gemeente te zien de Ruïne van Teylingen te behouden en de ruïne als aansprekend stuk cultureel erfgoed toegankelijk en herkenbaar te houden voor haar inwoners en voor bezoekers. Daarbij lag de nadruk op het vinden van een verantwoorde manier van exploitatie, met oog voor educatieve doeleinden en ontwikkelingskansen. Tevens werd een participatietraject doorlopen om inwoners en ondernemers mee te laten denken over de toekomst van de ruïne. Destijds was het voor de NMo en SMB nog te vroeg om actief deel te nemen aan het traject.  

Het traject heeft een aantal uitgangspunten opgeleverd die staan beschreven in de notitie Toekomst Ruïne van Teylingen van de Gemeente Teylingen uit mei 2015:

  • De Ruïne van Teylingen is een belangrijk symbool voor de gemeente.

  • De monumentale waarde van de Ringburcht dient behouden te blijven met een daarbij passende functie.

  • Inwoners en ondernemers voelen een sterke verbondenheid met de ruïne, betrokkenheid van deze groepen is wenselijk. 

  • De bereikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de ruïne dient te worden vergroot. 


Huidige situatie
In samenspraak met de Gemeente Teylingen zullen wij kijken naar de mogelijkheden voor herbestemming die passen bij de verschillende uitgangspunten - voortkomend uit het participatietraject - en die recht doen aan de ruïne.