NIEUWE BESTEMMING AAN DE GROTE KERK

Cultuurpodium van hoog niveau

In samenwerking met Ernst Veen, bureau XPEX en de gemeente Veere heeft SMB meegewerkt aan de opstelling van het plan voor de herprogrammering van de Grote Kerk in Veere. Een nieuw cultuurpodium van hoog niveau voor de provincie Zeeland én Nederland! Samenwerking tussen Zeeuwse en nationale culturele organisaties staat hierbij centraal. Een horizontale programmering die jaarlijks in dezelfde periode zal terugkeren en een grote diversiteit aan kunstuitingen presenteert. Zo zullen onder andere het Amsterdam Synphonietta, fotografiemuseum Foam en het Amsterdam Light festival Veere bezoeken. Maar ook Filmmuseum Eye en het Zeeuwse Film by the Sea bundelen de krachten om in de Grote Kerk een filmtentoonstelling te organiseren. Het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Zeeland zal in het najaar het thema "Kerkmeester" invullen, waarbij een beeldend kunstenaar de kerk tot zijn beschikking krijgt. De verschillende podia presenteren zich alvast in deze film en lichten toe welke plannen zij hebben met de Grote Kerk.

De Kerk wordt na instemming door de gemeenteraad van Veere aangepast om dit omvangrijke programma mogelijk te maken. De grootte van de kerk biedt de genoemde instellingen een inspirerend gebouw waarbij zij de ruimte steeds verschillend kunnen indelen. De kerk is namelijk op een eenvoudig manier in een aantal basisopstellingen in te richten afhankelijk van de programmering. Flexibiliteit staat dan ook centraal voor het toekomstig gebruik. 

Nieuwe zoldervloer

De kerk herbergt een grote groep dwergvleermuizen. Al in een eerder stadium is in overleg met de Zoogdierenvereniging een plan gemaakt om deze beschermde diersoort goed te accomoderen in de kerk. De vleermuizen verblijven hoofdzakelijk in de toren en de kap. Door deze ruimtes gedurende de overwinteringsperiode af te sluiten en invlieg openingen toe te voegen hebben de vleermuizen geen last meer van de bezoekers.  

De aanwezige klimaatinstallaties zijn ook aan een modernisering toe. Bureau Physitec heeft hiervoor een visie opgesteld. Met het verschillend gebruik als uitgangspunt is een nieuw installatieconcept vormgegeven. De manier van klimatiseren is erop geënt om op een zo duurzame mogelijke manier de ruimte te verwarmen. Bovendien biedt de nieuwe installatie de flexibiliteit om in de toekomst de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid in te passen.