Stichting Monumenten Bezit (SMB) is opgericht vanuit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) om als een landelijke monumenten beheerorganisatie op te treden. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten. Stichting Monumenten Bezit heeft hierdoor een nauwe verwantschap met de (Vereniging) Nationale Monumentenorganisatie. De NMo verwerft op grote schaal monumenten en draagt deze vervolgens over aan de SMB of aan één van de aangesloten leden van de NMo.

Op dit moment bestaat de portefeuille uit circa 29 zeer diverse objecten. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen of landgoederen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten.  De bijzondere diversiteit van de verschillende monumenten is uniek en komt omdat SMB zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een specifiek thema of een geografische regio beperkt. 

Stichting Monumenten Bezit treedt in dit kader op als vangnet voor monumenten die niet bij een andere organisatie geplaatst kunnen worden. Hiermee wil SMB een toevoeging zijn in het landschap van de Nederlandse monumentenzorg met een verbindende rol tussen de reeds bestaande monumentenorganisaties.

 

 
Kaart van Nederland waarop de 29 van SMB staan aangegeven

Kaart van Nederland waarop de 29 van SMB staan aangegeven

Wat doet SMB?

Restaureren

Op projectbasis werkt SMB aan de restauratie van Nederlands gebouwd erfgoed. Deze projecten variëren van vestingwerken tot kerken en kastelen.

Onderhouden

Het onderhouden van de monumenten is één van onze belangrijkste taken. Hiermee zorgen we dat de gebouwen in goede staat blijven. 
 

Herbestemmen

De leegstaande monumenten zonder functie worden door de SMB herbestemd tot onderander culturele centra of kantoorruimtes.

 


 


Missie

SMB wil een vangnet zijn voor alle bedreigde gevallen ongeacht hun type. De komende jaren staan primair in het teken van het realiseren van haar hoofd-doelstelling: het instandhouden van monumenten en/of architectonisch waardevolle gebouwen die zij in het bezit heeft. SMB probeert een optimaal restauratieniveau te bereiken met behoud van originele elementen en tegelijkertijd voor bezoekers, bewoners en gebruikers een prettige woon- en werkruimte te realiseren.

De gestelde missie verschilt ten opzichte van andere landelijke opererende organisaties die zich richten op het beheer van monumenten. Andere organisaties richten zich vaak specifiek op gebouwen met een bepaalde typologie of opereren in een specifieke regio. Dit onderscheid wordt bewust niet gemaakt waardoor SMB een unieke positie inneemt binnen de Nederlandse monumentenzorg. Door objecten niet op inhoudelijke gronden af te wijzen kan in principe ieder beschermd monument worden ondergebracht.

Organisatie

Om een goede staat van onderhoud van de monumenten te verwezenlijken en te behouden, is er kennis op gebied van instandhouding en groenonderhoud binnen de organisatie aanwezig. Voor een groot deel is deze kennis gericht op het onderhouden van (ondergronds) metselwerk en natuursteen. Naast het onderhoud van het exterieur is ook expertise aanwezig voor de het restaureren en onderhouden van bijzondere interieurs . 

Het team van SMB bestaat uit bouwkundige gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden en bouw- en architectuurhistorici. Incidenteel wordt ook op projectmatige basis gewerkt met externen.

Werken bij SMB? Bekijk de beschikbare vacatures.

 


ANBI

Stichting Monumenten Bezit staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De informatie hiervan is terug de vinden bij de Kerngegevens.

Kerngegevens

RSIN 854148899 

Beleidsplan

Statuten SMB

Jaarverslag 2017

Privacystatement


Raad van toezicht

drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford (voorzitter)

prof. dr. K.A. (Koen) Ottenheym

Dhr. I. (Ido) Esman MSc.

 

Directeur/bestuurder

drs. ing. M.T.C. (Mark) van den Bos

 

Partners

Nationale Monumentenorganisatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NVA.K.D.

BOEi

Vereniging Hendrick de Keyser

NV Monumenten Fonds Brabant

Geldersch Landschap en Kasteelen

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer