Over SMB

Stichting Monumenten Bezit is vanuit de Nationale Monumentenorganisatie opgericht om zich als landelijke monumenten beherende organisatie te profileren. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.  Momenteel wordt een monumentenportefeuille beheerd van circa 30 objecten, variërend van gedenknaald tot historische buitenplaats.

Restaureren.png

Restaureren

Op projectbasis werkt SMB aan de restauratie van Nederlands gebouwd
erfgoed. Deze projecten variëren van
vestingwerken tot kerken en kastelen.

Onderhouden.png

Onderhouden

Het onderhouden van de monumenten is één van onze belangrijkste taken. Hiermee zorgen we dat de gebouwen in goede staat blijven. 
 

Herbestemmen.png

Herbestemmen

De leegstaande monumenten zonder functie worden door de SMB herbestemd tot onderander culturele centra of kantoorruimtes.
 

Missie

SMB wil een vangnet zijn voor alle bedreigde gevallen ongeacht hun type. De komende jaren staan primair in het teken van het realiseren van haar hoofd-doelstelling: het instandhouden van monumenten en/of architectonisch waardevolle gebouwen die zij in het bezit heeft. SMB probeert een optimaal restauratieniveau te bereiken met behoud van originele elementen en tegelijkertijd voor bezoekers, bewoners en gebruikers een prettige woon- en werkruimte te realiseren.

De gestelde missie verschilt ten opzichte van andere landelijke opererende organisaties die zich richten op het beheer van monumenten. Andere organisaties richten zich vaak specifiek op gebouwen met een bepaalde typologie of opereren in een specifieke regio. Dit onderscheid wordt bewust niet gemaakt waardoor SMB een unieke positie inneemt binnen de Nederlandse monumentenzorg. Door objecten niet op inhoudelijke gronden af te wijzen kan in principe ieder beschermd monument worden ondergebracht.

Organisatie

Om een goede staat van onderhoud van de monumenten te verwezenlijken en te behouden, is er kennis op gebied van instandhouding en groenonderhoud binnen de organisatie aanwezig. Voor een groot deel is deze kennis gericht op het onderhouden van (ondergronds) metselwerk en natuursteen. Naast het onderhoud van het exterieur is ook expertise aanwezig voor de het restaureren en onderhouden van bijzondere interieurs . 

Het team van SMB bestaat uit bouwkundige gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden en bouw- en architectuurhistorici. Incidenteel wordt ook op projectmatige basis gewerkt met externen.

Werken bij SMB? Bekijk de beschikbare vacatures.

ANBI

Stichting Monumenten Bezit staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De informatie hiervan is terug de vinden bij de Kerngegevens.

Kerngegevens

RSIN 854148899 

Beleidsplan

Statuten SMB

Jaarverslag 2017

Privacystatement


Raad van toezicht

drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford (voorzitter)

prof. dr. K.A. (Koen) Ottenheym

Dhr. I. (Ido) Esman MSc.

Directeur/bestuurder

drs. ing. M.T.C. (Mark) van den Bos

Partners