Stichting Monumenten Bezit

 

Over SMB


Werkwijze van SMB


Wat doet SMB?


Wij zijn er voor alle monumenten in Nederland
— Mark van den Bos, directeur
IMG_3818.jpeg

Over SMB

410A8825.jpg
 

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is in 2014 opgericht om op te treden als landelijke beheersorganisatie voor monumenten en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. SMB zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken. 

De portefeuille van SMB bestaat uit zeer diverse objecten. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen of buitenplaatsen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten. De diversiteit van de portefeuille is uniek en bevat vijf top honderd monumenten.

De missie van SMB maakt het mogelijk dat elk monument kan worden ondergebracht in de portefeuille. Dit komt doordat SMB zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet beperkt tot een specifiek thema of typologie of tot een bepaalde regio. De stichting treedt zo op als vangnet voor alle typen monumenten die een goede borging voor de toekomst behoeven. Hiermee is de stichting een onmisbare toevoeging aan het landschap van de Nederlandse monumentenzorg. 

 

Werkwijze van SMB

410A9299.jpg
 
 

Voor het instandhouden van haar monumenten en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen beschikt SMB over een team dat bestaat uit gespecialiseerde bouwkundigen, bouw- en architectuurhistorici. Zij houden zich dagelijks bezig met het onderhoud van het monumentale erfgoed en met de restauratiewerkzaamheden. Incidenteel wordt op projectmatige basis gewerkt met externe specialisten. 

De instandhouding van monumenten is een doorlopend proces. Voor een optimale instandhouding is de stichting continu bezig met het vernieuwen van de manier waarop het beheer is georganiseerd. SMB weet de juiste balans te vinden tussen efficiëntie en een gelijkmatige verdeling van de werkzaamheden. Efficiëntie wordt bereikt door werkzaamheden te combineren. Tegelijkertijd zorgt een gelijkmatige verdeling in de tijd van terugkerende werkzaamheden voor een goed onderhoudsniveau. Jaarlijks wordt het onderhoudsniveau van de monumenten gemonitord en wordt een afweging gemaakt op welk moment het onderhoud het meest effectief kan worden uitgevoerd. Grote restauraties en achterstallig onderhoud worden hiermee voorkomen.

In sommige gevallen is een restauratie alsnog noodzakelijk. Bij restauraties probeert de stichting een optimaal restauratieniveau te bereiken met behoud van originele elementen en tegelijkertijd voor bezoekers, bewoners en gebruikers een prettige woon- en werkruimte te realiseren. Met een passend gebruik en daarmee een goede economische drager behoudt SMB de monumenten voor de toekomst. 

Of het nu gaat om onderhoud, restauratie of een herbestemming, voor SMB vormt gedegen (historisch) onderzoek altijd de basis.

 

 

Wat doet SMB

Het analyseren van de cultuurhistorische gegevens en de architectuurhistorische elementen

Zorgen voor een langdurige instandhouding van onze monumenten

Een nieuwe passende toekomst voor onze monumenten

Een nieuwe impuls met behoud van de historische waarde

 
 

Wilt u in de toekomst ook een bijzonder monument huren van SMB? Ga dan naar de aanmeldpagina en meld u aan als huurkandidaat.

Enthousiast geworden van het werk van SMB? Houd onze nieuwspagina dan goed in de gaten voor vacatures.

Ben jij student en volg je een bouwkunde of architectuurgeschiedenis opleiding? En wil je graag stage lopen bij een monumentenorganisatie? Stuur dan je CV met een motivatiebrief naar info@monumentenbezit.nl.

 

HET TEAM

 

Kerngegevens

Stichting Monumenten Bezit staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Team

Mark van den Bos
Directeur/bestuurder

Jeroen van der Werf
Projectleider

Ger Copier
Projectleider

Robin Koot
Projectleider

Lenneke Willemstein
Architectuurhistorica/bouwkundig adviseur

Gerco Meijer
Ontwerper

Raad van toezicht

Drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford
Voorzitter

Prof. dr. K.A. (Koen) Ottenheym
Lid

Dhr. I. (Ido) Esman MSc
Lid